Skellefteå Kraft har mer nöjda kunder trots högre förväntningar

Skellefteå Krafts kunder blir allt nöjdare, trots att energibranschen befinner sig i ett paradigmskifte där det nuvarande sättet att hantera kundrelationen måste förändras. Det visar undersökningen Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

SKI studerar sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företagets lönsamhet. I årets undersökning av energibranschen konstaterar SKI att kunderna förväntar sig mer än vad energibranschen idag klarar av att leverera.

Skellefteå Krafts resultat 2016 visar att bolaget fortfarande har nöjdare kunder än energibranschen i stort och att resultatet, utifrån ett redan högt läge, förbättrats ytterligare. Av de energibolag som arbetar aktivt med försäljning mot kunder i hela Sverige ligger Skellefteå Kraft i topp.

- Mer än hälften av våra kunder finns utanför vårt eget elnätområde och har därför ingen lokal koppling till oss. Att vi ändå får så fint betyg av kunderna är vi mycket stolta över. Det visar att vårt varumärke är starkt i den nationella konkurrensen, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Liksom i förra årets undersökning pekar kunderna på möjligheten till förbättringar när det gäller företagets förmåga att vara nytänkande och innovativa, samt att stärka förtroendet bland elnätskunderna.

- Att vi fortfarande inte uppfattas som tillräckligt innovativa tar vi till oss. För att möjliggöra ett aktivt och modigt arbete i utvecklingen av nya produkter och tjänstelösningar har vi bland annat skapat ett nytt affärsområde som ska ansvara för att driva utvecklings- och framtidsprojekt, säger Hans Kreisel.

Mimmi Jonsson, pressekreterare Skellefteå Kraft
Mobil: 070-2209976
E-post: mimmi.jonsson@skekraft.se 

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar