Skellefteå Kraft redovisar sitt hållbarhetsarbete

När Skellefteå Kraft nu presenterar sin andra hållbarhetsredovisning synliggörs både företagets mest omfattande hållbara investeringar och de största utmaningarna för att nå en hållbar energiproduktion.  

Skellefteå Kraft tillhör en bransch som behöver göra ingrepp på moder jord för att kunna utöva vår verksamhet, därför sätter vi hållbarhetsfrågorna högt på agendan. Vi vill ge en relevant och ärlig bild av Skellefteå Krafts arbete för en hållbar utveckling och presenterar därför idag vår andra hållbarhetsredovisning. Samtidigt lanseras en helt ny sektion om hållbarhet på vår hemsida.

- Mycket av det vi gör idag bidrar till en hållbar utveckling, men vi har en lång resa framför oss innan frågorna genomsyrar vår vardag. Att hållbarhetsredovisa ger oss en struktur i arbetet och hjälper oss framåt i processen, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

Innehållet i hållbarhetsredovisningen speglar de frågor och områden som är särskilt viktiga för Skellefteå Krafts intressenter, områden där verksamhetens påverkan på människa och miljö är som störst, och frågor som har stor betydelse för vår affärsstrategiska riktning.

De frågor som bedömts vara allra viktigast att redovisa är:

  • Ekonomiskt resultat.
  • Tillgänglighet och tillförlitlighet i energileveranser.
  • Påverkan på biologisk mångfald.
  • Minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster.

Till de viktigaste hållbara investeringarna under 2015 hör beslutet att bygga ytterligare en etapp av Blaiken vindkraftpark och att satsa på rökgaskondensering vid vårt största kraftvärmeverk som kommer att ge en energieffektivisering på nära 20 procent per år. Vi har även invigt en ny typ av småskalig vattenkraftanläggning med teknik som underlättar fiskvandring.

Den enskilt största utmaningen för att nå en hållbar energiproduktion är våra innehav i Forsmark kärnkraftverk och det finska kraftvärmeverket Alholmen, som delvis eldar med kol. Som minoritetsägare har vi inte lyckats påverka användningen av kol, men ser positivt på den översyn av bränslereglerna som nu görs i Finland. En annan viktig fråga är torven, där vi avvaktar en nationell utvärdering av bland annat klimataspekterna av torvanvändning för att kunna ta ett inriktningsbeslut under 2016.

- Vår ambition är att vårt hållbarhetsarbete ska forma vår framtid. Genom kreativitet och innovation vill vi skapa ett delat värde mellan företaget och det omgivande samhället och miljön, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

För mer information kontakta:
Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft
E-post: hans.kreisel@skekraft.se
Mobil: 072- 217 58 21

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vår ambition är att vårt hållbarhetsarbete ska forma vår framtid. Genom kreativitet och innovation vill vi skapa ett delat värde mellan företaget och det omgivande samhället och miljön.
Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.