Skellefteå Krafts hållbara arbete uppmärksammas

Report this content

Skellefteå Kraft hamnar på plats 26 av totalt 390 varumärken i årets svenska upplaga av Sustainable Brand Index, Nordens största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet.

Catarina Hgglund chef kommunikation och hllbarhet Skellefte Kraft
Catarina Hägglund, chef för kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft. Foto: Paulina Holmgren

Skellefteå Kraft har under det gångna året fortsatt sitt arbete för omställningen till ett förnybart och hållbart samhälle.

Det har bland annat handlat om att skapa förutsättningar för den nya gröna industrin i norra Sverige, möjliggöra den fortsatta elektrifieringen av fordonsflottan genom en stor satsning på ett publikt nätverk för snabbladdning tillsammans med OKQ8 och bygga upp en unik energilösning i Sara Kulturhus.

Detta arbete har inte gått obemärkt förbi hos svenska konsumenter. Det visar årets svenska undersökning av Sustainable Brand Index, där Skellefteå Kraft rankas på en 26:e plats bland 390 varumärken.

- Den här placeringen bekräftar att vårt arbete uppmärksammas och att de svenska konsumenterna ser att vi är ett företag som är levererar och är med och löser de utmaningar som samhället möter i dag, säger Catarina Hägglund, chef för kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft.

Undersökningen Sustainable Brand Index genomförs årligen och baseras på 23 400 konsumentintervjuer i Sverige där totalt 390 varumärken utvärderas. Med utgångspunkt i omvärld, människa och varumärke söker studien svar på hur och varför ett varumärke uppfattas på ett visst sätt och vad man kan göra för att stärka det.

Läs hela rapporten här

För mer information:
Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet Skellefteå Kraft 
Mobil: 070-511 11 55
E-post: catarina.hagglund@skekraft.se

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent förnybar.

Prenumerera

Media

Media