Skellefteå Krafts resultat 2020

Report this content

Skellefteå Kraft redovisar sitt ekonomiska resultat för 2020.

Skellefte Krafts huvudkontor i Skellefte

Skellefteå Krafts huvudkontor i Skellefteå. Foto: Evalena Karlsson
 

Skellefteå Krafts resultat för 2020 blev betydligt sämre än plan med ett utfall på minus 238 miljoner kronor.  Rekordlåga elpriser och nedskrivningar på vindkraftsanläggningar är de främsta orsakerna till minusresultatet. Resultatet före nedskrivningarna landade på 328 miljoner kronor.

  • Koncernens resultat (EBIT) minskade till -238 miljoner kronor, jämfört med 502 miljoner kronor 2019.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -272 miljoner kronor, jämfört med 465 miljoner kronor 2019.
  • Investeringar i anläggningar uppgick till 0,8 miljarder kronor, jämfört med 1,2 miljarder kronor 2019.
  • Bidraget till kommunens övriga verksamhet, inklusive föreslagen utdelning, uppgår till 248 miljoner kronor, jämfört med 242 miljoner kronor 2019.

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:

Året präglades av såväl coronapandemin som historiskt låga priser på el och elcertifikat. Elpriset i prisområdena SE1 och SE2, där Skellefteå Kraft har sin huvudsakliga produktion, låg i genomsnitt på 15,03 öre per kilowattimma jämfört med 40,10 öre under föregående år.

De extremt låga elpriserna var en följd av en varm vinter i kombination med mycket vatten i kraftsystemet, ett blåsigt år med allt mer vindkraftsproduktion i norra Sverige och fortsatt begränsade elöverföringsmöjligheter söderut.

Trots att elpriserna gick ner med 63 procent har intäkterna bara minskat med 25 procent. Alla på Skellefteå Kraft har gjort ett fantastiskt jobb med att begränsa den negativa påverkan som kunde ha blivit så mycket större. Det som främst har balanserat intäktsbortfallet är prissäkringar, optimerad produktion och en översyn av kostnader och investeringar i kombination med goda resultat från verksamheter som inte är beroende av elpriset, som fibernät, elnät och elhandel.

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största aktörer inom landbaserad vindkraft med totalt 130 vindkraftverk. Vi ser potential i en fortsatt och långsiktig utveckling och utbyggnad, då vindkraften spelar en viktig roll i en effektiv förnybar elförsörjning. Men det gångna årets prisbild och den instängda kraften i norr har slagit extra hårt mot vindkraften och påverkat värdet på våra anläggningar. Då vi inte ser att problemen med elöverföringen kommer att åtgärdas eller elförbrukningen kommer att öka kraftigt inom den närmaste framtiden så har vi tvingats göra nedskrivningar på våra vindkraftsanläggningar med 566 miljoner kronor.

Den pågående pandemin har givetvis också präglat 2020. Fokus har varit medarbetarnas hälsa och säkerhet, så att de i sin tur har kunnat driva de samhällskritiska funktionerna, som elproduktion, elnät, värme och fibernät. Den ekonomiska påverkan har varit begränsad. Anstånd till kunder har inneburit ett tapp på cirka två miljoner kronor och konkurser har inneburit en påverkan på cirka en miljon.

Under 2020 har vi, trots de rådande omständigheterna, fortsatt att utveckla vår verksamhet. Under slutet av året tecknades ett stort avtal om snabbladdning på OKQ8:s stationer – ett avtal som möjliggör uppbyggnad av Sveriges största laddnätverk för elbilar och bidrar till ett samhälle som drivs av förnybar kraft. Vi har också under året tagit över Enefits svenska elhandelskunder, fortsatt reinvestera i vårt elnät, startat innovationsprogrammet Accelerate Skellefteå och tillsammans med ABB utvecklat en energilösning i teknisk framkant för Sara Kulturhus.

Läs årsredovisningen i sin helhet här.

För mer information:

Elin Bergsten, ekonomichef Skellefteå Kraft
Mobil: 070-557 25 21
E-post: elin.bergsten@skekraft.se

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent förnybar.

Prenumerera

Media

Media