Skellefteå Krafts vindkraft slog produktionsrekord

Tack vare höga medelvindar, få driftstörningar och mindre isförluster än beräknat producerade Skellefteå Krafts vindkraftparker mer än någonsin under 2015.

December 2015 blev den bästa produktionsmånaden hittills sedan Skellefteå Kraft började med vindkraftproduktion 2008. 100 GWh producerades vilket var långt över prognos. Produktionen under december ledde även till ett rekordresultat för 2015. 600-GWh-vallen sprängdes med råge och året summerades till 642 producerade GWh, 83 GWh över prognos.

- Det visar att vi gjort rätt som satsat på storskalig och landbaserad vindkraft i kallt klimat, säger Jörgen Svensson, affärsenhetschef vid Skellefteå Kraft.

Orsakerna till produktionsrekordet är att det blåst mer än normalt under året men även färre störningar i driften av på turbinerna.

- Våra anläggningar presterar allt bättre. Vi börjar komma tillrätta med tekniska barnsjukdomar och vår organisation blir allt mer väloljad vilket gör att vi kan hantera anläggningarna på ett sätt som gynnar produktionen, säger Jörgen Svensson.

En annan bidragande orsak är att produktionsförluster kopplat till isbildning på turbinerna varit mindre än beräknat.

- Våra system är effektiva för att hantera svåra issituationer både genom att isbildning förebyggs och att den is som bildas försvinner, säger Jörgen Svensson.

Under slutet av 2015 driftssattes den tredje etappen av Blaiken vindkraftpark med 30 nya turbiner, men de beräknas producera för fullt först under 2016.

- Med väl fungerande anläggningar och en effektiv organisation hoppas vi nå nya rekordnivåer under 2016, säger Jörgen Svensson.

Jörgen Svensson
Epost: jorgen.svensson@skekraft.se
Mobil: 070-384 26 15

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Taggar:

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det visar att vi gjort rätt som satsat på storskalig och landbaserad vindkraft i kallt klimat
Jörgen Svensson