Skellefteås utbyggnad av bredband ett föredöme

Report this content

 

Bredband räknas allt oftare som en viktig del av en regions infrastruktur och konkurrensmedel. Det är bakgrunden till att Skellefteå, som har ett av Sveriges allra modernaste och mest utbyggda fiberbaserade bredbandsnät, lockat besökare från danska Ålborg. Under dagarna i Skellefteå fick besökarna ta del av erfarenheterna från kommunhåll samt från Skellefteå Kraft vad gäller utbyggnad och samverkan, samt se konkreta exempel på samhällsnyttan.

 

För besökare från mer befolkningstäta länder är den höga bredbandspenetrationen i små orter och byar runt om i Skellefteå kommun särskilt tydliga exempel på nyttan med bredband.

- Bredbandets möjligheter blir väldigt tydliga då vi exempelvis kan visa upp företag i Bygdsiljum och Byske som har nått framgångar även på en internationell marknad. Tack vare pålitligt fiberbaserat bredband sitter de på sätt och vis närmare sina exportmarknader än de som sitter utan bredband bara ett par mil utanför en europeisk storstadsregion, säger Kajsa Hedberg, affärsområdeschef på Skellefteå Kraft Kommunikation.

Medverkande från Danmark var företrädare från kommun, energibolag och det universitetsanknutna "Centrum för Nätverksplanering". De samverkansformer som diskuteras i Ålborg liknar de i Skellefteå.

- Vår byakraftsmodell, som bygger på ett nära samarbete med byaorganisationerna och där byarna står för en stor del av arbetet har möjliggjort vår utbyggnad i glesbygd. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet till andra. Med engagemanget som delegationen från Ålborg visade är jag övertygad om att de kommer att hitta en bra modell för sin bredbandsutbyggnad, säger Kajsa Hedberg.

Den senaste utvecklingen i Skellefteå Krafts bredbandsnät är lanseringen av en ny tjänsteplattform www.skekraft.net som låter kunder hantera sina abonnemang via en interaktiv portal.

För mer information:
Kajsa Hedberg, affärsområdeschef Kommunikation, Skellefteå Kraft
mobil 070-275 27 05
e-post kajsa.hedberg@skekraft.se

Catarina Hägglund, informationschef Skellefteå Kraft
tel 0910-77 25 25
mobil 070-511 11 55
e-post catarina.hagglund@skekraft.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar