Välkommet besked om kommande förändringar i nätregleringen

SKGS välkomnar de förslag till skärpning av elnätsregleringen som Energimarknadsinspektionen (Ei) idag lämnat över till regeringen.

- Förslagen är omfattande och vi kommer att analysera dem i detalj, men vårt första intryck är att de innehåller flera förslag som tydligt stärker kundens position. Dit hör till exempel en mer rimlig kalkylränta, en tydlighet om hur räntan ska fastställas och avskaffande av den så kallade 30-årsregeln. Förslagen är med andra ord helt klart steg i rätt riktning, säger Mikael Möller, ansvarig för nätfrågor inom SKGS.

- Vi upplever att Ei med sina förslag tydligt tar sitt uppdrag att skydda kunderna på allvar. Det är viktigt att komma ihåg att elnät handlar om monopol och att nätbolagen är företag som vill maximera sin vinst. Eftersom det inte finns någon konkurrens i ett monopol har vi kunder inget annat nätbolag att gå till om överföringen brister eller är för dyr, fortsätter Mikael Möller.

Ei har sedan länge flaggat för att nätregleringen behöver revideras, eftersom den har uppenbara brister. Detta ledde i slutet av förra året fram till att regeringen ansåg att en förändring är nödvändig och därför gav Ei uppdrag att utreda. Dagens besked från Baylan är tydliga – nuvarande nätreglering har inte fungerat och en bättre balans mellan nätägarnas och kundernas intressen måste till. Nu förväntar vi oss att regeringen går från ord till handling genom att implementera Ei:s förslag, avslutar Mikael Möller.

Kontakt vid frågor

Mikael Möller, Director Public Affairs IKEM. 070-683 81 44, email mikael.moller@ikem.se

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

skgs.org

Om oss

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. Basindustrin sysselsätter 400 000 personer direkt och indirekt och har ett exportvärde på 323 miljarder kronor. (2012) skgs.org

Media

Media