• news.cision.com/
  • Skill/
  • Skill växer genom förvärv - positionerar sig inom interim och Smålandsregionen

Skill växer genom förvärv - positionerar sig inom interim och Smålandsregionen

Report this content

Rekryterings- och bemanningsbolaget Skill växer och förvärvar rekryteringsbyrån Ny Position som arbetar med chefsrekrytering, Human Resources och Interim Management. Förvärvet av Ny Position, som har kontor i Jönköping och Tranås, möjliggör en ny marknad i Smålandsregionen samtidigt som affärserbjudandet breddas, framförallt inom Interim Management och rekrytering inom ledande befattningar.

— Ny Position kompletterar oss på ett bra sätt, både geografiskt och med sin starka förankring i Smålandsregionen och sin expertis inom interim- och chefsrekrytering. Tillsammans kan vi hjälpa fler kunder med helhetslösningar inom kompetensförsörjning och positionera oss på fler platser i Sverige, berättar Jüri Pett, VD på Skill.

— Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Skill, det är en stark aktör och ett värderingsstyrt bolag med stor kompetens och höga ambitioner. Med en affärsmässig synergi kan vi fortsätta vår expansion i Sverige, det leder till ökad kundnytta och fina utvecklingsmöjligheter för vårt team, säger Helen Einarson Lundin och Jeanette Boström som är grundare av Ny Position.  

Interimtrenden växer utanför storstäderna

Förvärvet är även ett led i att stärka positionen inom Interim Management som är en snabbt växande trend. Från att ha varit vanligare i storstäderna märks en tydlig intresseökning även i mellanstora och mindre städer. Här har Ny Position befäst en stark position på marknaden.

— Interim management växer snabbt, där fler företag ser affärsnyttan med att ta in interimskonsulter. Till exempel vid en stundande transformation, tillväxt på nya marknader eller vid förändrade krav på effektivitet eller organisationsstruktur. Samtidigt finns det allt fler konsulter tillgängliga på marknaden, säger Jüri Pett. Med vårt nya dotterbolag ombord stärker vi oss att möta trenden och en ökad efterfrågan.Ny Position, som är ett starkt varumärke i Smålandsregionen, kommer att behålla sitt namn och varumärke och blir ett dotterbolag till Skill.

För mer information vänligen kontakta,
Jüri Pett, VD, Skill
Tel: 070-625 95 65
Mejl: juri.pett@skill.se
Webb: skill.se

Helen Einarson Lundin, Jeanette Boström grundare Ny Position
Tel: 070- 302 61 35 alt. 070-832 56 20
Mejl: helen.einarson@nyposition.se
Mejl: jeanette.bostrom@nyposition.se
Webb: nyposition.se

Skill är ett rekryterings- och bemanningsbolag inom både kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Tjänsteutbudet består i huvudsak av rekrytering, bemanning och utbildning, främst inom industri och IT. Huvudfokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Skill är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. Skill har åtta kontor i södra och mellersta Sverige med ca 1000 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping. Läs mer på skill.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar