Bokslutsrapport

Report this content

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2001 - 31 augusti 2002 · Omsättningen ökade till 897 MSEK (807) och resultatet före skatt ökade med 76% till 139 MSEK (79). Vinsten per aktie förbättrades till 10:10 SEK (5:70). · Rörelsemarginalen steg till 21% (16) och avkastningen på eget kapital ökade till 15% (9). · Höjd utdelning föreslås till 6:00 SEK (3:50) per aktie. · Aktuellt bokningsläge inför vintersäsongen 2002/03 är 26% bättre än motsvarande tid förra året. · Den 1 oktober 2002 tillträdde Mats Årjes som ny verkställande direktör. Eventuella frågor besvaras av: Thorvald Sverdrup tel +46 280 880 88 Magnus Sjöholm, koncernekonomichef tel +46 280 880 90 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00200/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00200/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar