Pressmeddelande

Report this content

Pressmeddelande · Förlängt beslut om återköp · Samtliga destinationer nu öppna · Bokningsläget 16% bättre än motsvarande tid ifjol · Ytterligare restauranger utarrenderade Förlängt beslut om återköp Styrelsen i SkiStar kommer att föreslå ordinarie bolagsstämma den 14 december 2002 att bemyndigandet för styrelsen från föregående års ordinarie bolagsstämma att köpa och sälja egna aktier förlängs. Beslutet om återköp syftar till att ge ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra att egna aktier kan användas som likvid vid eventuella kommande förvärv. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om återköp finns tillgängligt på SkiStars kontor i Sälen under minst två veckor före ordinarie bolagsstämma. Tidig säsongstart och starkt bokningsläge SkiStars samtliga alpindestinationer har redan öppnat. Snöförhållandena är för årstiden mycket goda och den tidiga kylan har inneburit att en stor del av vintersäsongens snö-produktion redan är klar. Bokningsläget är per idag 16% bättre än vid motsvarande tid föregående år och det bästa någonsin. Under vintersäsongen ifjol uppgick beläggnings-graden till 87%. Ytterligare restauranger utarrenderade Som ett led i fokuseringen på kärnverksamheten fortsätter SkiStar att arrendera ut restau-ranger. Till innevarande säsong har samtliga restauranger i Hemsedal och två restauranger i Åre utarrenderats. SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O- lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal. För ytterligare information kontakta: Mats Årjes, verkställande direktör Tel +46-280-880 80 Magnus Sjöholm, koncernekonomichef Tel +46-280-880 90 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar