Penser Access: Skogsfond Baltikum -  Nyemission för att finansiera fortsatta förvärv

Skogsfond Baltikums pågående nyemission ska finansiera förvärv av skogsfastigheter på den Baltiska marknaden. Den Baltiska skogen har flera attraktiva egenskaper, bland annat är den billigare än den svenska och har historiskt uppvisat en högre kvot mellan förvärv och avyttring. Vi anser att bolaget har god förmåga att förvärva skogsfastigheter och bedömer att förvärvspriset per kubikmeter är 21 – 25 EUR. Vi tror på en bruttotillväxt om 4,7 %, en avverkningskvot om 1,2 – 1,5 och en slutlig portföljpremie om 20 %. Premien motiveras bland annat av det ökade intresset hos institutionella investerare att förvärva stora skogsportföljer i regionen. Vår värdering baseras på att avkastning från förvaltning och från slutlig portföljpremie diskonteras separat och summeras. Vi ser ett motiverat värde om 129 EUR per aktie.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/skoga_20200604.pdf

 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera