Fullsatt-pa -IVA-11jan


Fotograf: Skogsindustrierna/Björn Leijon

Skogsnäringens forskningsagenda rönte ett stort intresse hos industrin, akademin och forskningsfinansiärer. Konferenslokalen på IVA var mer än fullsatt.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera