Energin och basindustrin "Släpp låsningarna och inventera alla lösningar"

Report this content

Energin och basindustrin "Släpp låsningarna och inventera alla lösningar" - Släpp gamla låsningar inventera alla lösningar för att vi ska klara energiförsörjningen i vårt land. - Först då får vi en energipolitik värd namnet. Den uppmaningen riktade Skogsindustriernas vd Jan Remröd till politikerna när SKGS, basindustrins samarbetsprojekt i energifrågor, höll pressfrukost i Stockholm på fredagen. - Vi saknar en energipolitik som främjar utvecklingen av produktion, sysselsättning och miljö, vi har bara ett politiskt spel med stora insatser, fortsatte Jan Remröd. Energisituationen är kritisk för den svenska basindustrin. Anders Byström från Rottneros, Sven Wird från Holmen och Mikael Hannus, Stora Enso, vittnade om att energisituationen just nu är kritisk för den svenska basindustrin. Det finns inga marginaler i elproduktionssystemet och prishöjningarna har tvingat fram produktionsinskränkningar. - Akut och kortsiktigt finns det en stor oro. Men vi känner ansvar för framtiden och det är viktigt att höja blicken och fråga oss hur vi skapar en energipolitik som främjar landets välfärd. - Därför förutsätter vi att Barsebäck 2 drivs vidare, och att detta blir regeringens förslag till riksdagen konstaterar Håkan Murby, vd i Jernkontoret. - Riksdagens villkor för att stänga Barsebäck 2 är inte uppfyllda. Varken när det gäller energitillförsel, elpriser eller miljö. - Principiellt har inte basindustrin några synpunkter på vilket produktionsslag för el vi använder i Sverige, så länge vi kan köpa el till konkurrenskraftiga priser. Basindustrin anser att regering och riksdag ska ställa höga säkerhets- och miljökrav på elproduktionssystemet och så länge dessa kan uppfyllas bör samtliga produktionsslag få användas. SKGS remissvar om förutsättningarna för att stänga Barsebäck 2 finns att läsa i sin helhet på http://www.skgs.org SKGS, (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet), är basindustrins samarbetsprojekt i energifrågor. De fyra branscherna står för närmare 25 % av Sveriges export, 35 % av tillverkningsindustrins investeringar och förädlar totalt ca 40 TWh el i sina processer, vilket utgör ca 70 % av hela industrins elbehov. Kontaktpersoner: Håkan Murby, vd Jernkontoret: 070 - 668 98 33 Lars-Erik Axelsson, verkställande ledamot i SKGS: 070-587 72 28, 08-762 72 36. Lena Nilsson, presschef, Skogsindustrierna, 070-630 72 02. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar