Forskare får halv miljon för att elektrifiera papper

Thomas Öhlund vid Mittuniversitetet tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 25 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.

Thomas Öhlund, som är teknologie doktor inom tillämpad fysik, forskar inom området tryckt elektronik med inriktning mot pappersbaserade ytor.

Dagens tillverkning av elektroniska produkter domineras av komplexa och kostsamma processer som kräver vakuum och miljöfarliga kemikalier. Ett nytt tillverkningsparadigm håller på att växa fram där funktionella material appliceras med bestryknings- och trycktekniker. Fördelarna är lägre kostnad och miljöpåverkan för existerande produkter, samt möjligheter till helt nya produkter. Storskalig tillverkning i effektiva rulle-till-rulle-processer av exempelvis solceller, av ytor som emitterar ljus eller som kan lagra energi har stor potential globalt.

Priset gör det möjligt för Thomas Öhlund att tillbringa ett år vid Stanford University, Department of Chemical Engineering i Kalifornien. Han kommer arbeta i professor Zhenan Bao’s forskningsgrupp, som är en av världens främsta inom elektriskt ledande och halvledande polymerfilmer samt tillämpningar såsom solceller. Professor Bao’s tillgång till unik utrustning för deposition av funktionella filmer och för analys, t ex med hjälp av kraftfull synkrotron-röntgenstrålning, ger ny kunskap om framtidens möjligheter för papper.

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Målet är att främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster.

För mer information kontakta:
Lennart Eriksson, stiftelsens ordförande
0705-23 19 42
lennarteriksson.ele@gmail.com

Thomas Öhlund, teknologie doktor inom tillämpad fysik
0730-611973
thomas.ohlund@miun.se

____________________________________________________________

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 127 miljarder kronor 2015.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.