Framtiden talar för den förnybara skogsråvaran

Produktionen av förpackningsmaterial i Sverige har förutsättningar att överträffa BNP-tillväxten under kommande decennier. Det visar Skogsindustriernas beräkningar fram till 2020.

Framtidsspaningar som bland annat Stockholm Environment Institute (SEI) och Tillväxtanalys nyligen publicerat betonar industriellt träbyggande och nya material inom papper och kartong som framtidsbranscher. Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna, håller med:

– Jag har tittat närmare på marknadsutvecklingen för förpackningsmaterial av papper och kartong och kan konstatera att det är en av de produkter som har förutsättningar att gå riktigt bra framöver. Den kan till och med komma att överträffa BNP-tillväxten under kommande decennier, säger Mats Kinnwall.

Trender gynnar hållbart förpackningsmaterial

Bakom tillväxten ligger insikten om den förnybara skogsråvarans nyckelroll i den fortsatta omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle. En annan faktor som talar för en god utveckling för förpackningsmaterial är ändrade förädlingskedjor och konsumtionsmönster, som gynnar smarta och resurseffektiva förpackningar.

– Utvecklingen går mot att förpackningstillverkare säljer helhetslösningar som arbetas fram tillsammans med kund. På så sätt skapas en kedja som binder ihop råvara, miljö, resurseffektivitet och ekodesign till färdig produkt, säger Mats Kinnwall.

Mats Kinnwalls trendspaning om förpackningsmaterial ingår i decemberrapporten ”Så går det för skogsindustrin”. Från och med denna utgåva innehåller rapporten, utöver en redogörelse för global och nationell marknadsutveckling de senaste månaderna, även en prognos för svensk skogsindustris förväntade utveckling, baserad på den globala ekonomiska utvecklingen.

Ljusa utsikter för sågverken

En annan framtidsspaning i rapporten är att 2017 kommer bli ett bättre år än 2016 för de svenska sågverken.

– Prognoserna pekar mot fortsatt god utveckling i USA och en positiv men betydligt måttligare uppgång i Europa och Sverige. På den positiva sidan för sågverken är att trä blir allt populärare och allt vanligare som byggmaterial i många länder, inte minst i Sverige, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Kontakt
Mats Kinnwall
Chefsekonom, Skogsindustrierna
Tel: 08-762 72 66
mats.kinnwall@skogsindustrierna.se

Lisa Alexandersson
Publisher, Skogsindustrierna
Tel: 08-762 72 31
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 127 miljarder kronor 2015.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media