Hundraåringen firas med gemensamt forskningsprojekt

Med anledning av att Finland 2017 firar 100 år som självständig stat kommer Sverige att överlämna en gåva som ska gynna ländernas forskningssamverkan inom skogsnäringen. Presenten består av ett forskningsprojekt med totalt tolv forskningstjänster som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse, Kungliga skogs- och lantbruksakademien samt Sveriges regering. Gåvan kommer att överlämnas av H.M. Konungen i samband med besöket i Helsingfors den 1 juni 2017.

Finland och Sverige är ledande skogsnationer i Europa och världen, och skogsbruket och skogsindustrin utgör hörnstenar i ländernas ekonomier. Tillsammans har länderna mindre än 2 % av världens skogstillgångar men svarar ändå för närmare 10 % av produktionen av världens skogsrelaterade produkter.

– Skogen är vårt gröna guld och ett gemensamt intresse för våra nationer. Vi hoppas att presenten ska stärka ländernas forskningssamverkan och gynna länderna på både lång och kort sikt, både ekonomiskt och forskningsmässigt, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Skogsindustriernas forskningsstiftelse kommer att bidra med 2 miljoner kronor till projektet som har en total budget om 25 miljoner kronor. Projektet löper över 2 år och den första utlysningen planeras öppna redan i december.

– Under klimatmötet i Paris blev det tydligt att skogen och skogsindustrin spelar en nyckelroll i klimatfrågan. Nästan allt som görs av olja idag kan göras av trä och Sverige består till 70 % av skog, vilket ger oss fantastiska möjligheter. Ett samarbete med Finland kommer att ge stora fördelar för båda länderna och vi ser fram emot det, fortsätter Torgny Persson.

Projekten ska bygga på, eller leda till ett aktivt samarbete mellan forskningsaktörerna i de båda länderna. Projekten ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet och dessutom gynna ländernas bioekonomiska utveckling. Varje forskningstjänst knyts till ett värduniversitet/institut i Finland eller Sverige och under den tvååriga perioden förväntas forskarna tillbringa ungefär lika delar av arbetstiden i vardera land.

Kontakt
Sara Ullmark
Kommunikatör, Skogsindustrierna
Tel: 070-3867994
sara.ullmark@skogsindustrierna.se 

Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
Tel: 0730-876373
torgny.persson@skogsindustrierna.se 

____________________________________________________________

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 127 miljarder kronor 2015.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media