Jenny Spets Wojarski ny kommunikationsdirektör på Skogsindustrierna

Skogsindustrierna har värvat Jenny Spets Wojarski som ny kommunikationsdirektör. Jenny har en gedigen bakgrund inom Public Affairs, PR och kommunikation. Hon har även varit ledamot i styrelsen för skogsägarföreningen Norrskog.

De senaste två åren har Jenny Spets Wojarski varit strategisk rådgivare och konsult inom PR och Public Affairs i eget företag samtidigt som hon varit Senior Advisor på Nordic Public Affairs. Dessförinnan har Jenny varit PR- och kommunikationschef på företag som Microsoft, Nissan Nordic och Svensk Kassaservice. Hon har också under många år haft olika förtroendeuppdrag i skogsägarföreningen Norrskog.

– Att få kombinera mina professionella kunskaper inom framgångsrik kommunikation med frågorna i en bransch som jag länge varit engagerad i personligen ska bli enormt roligt och givande. Jag ser fram emot att bidra till att ännu fler inser potentialen i den hållbara bioekonomin och en bättre plats för detta än Skogsindustrierna är svårt att tänka sig, säger Jenny Spets Wojarski.

Jenny Spets Wojarski tillträder den 30 januari.

Kontakt
Jenny Spets Wojarski
Tillträdande kommunikationsdirektör, Skogsindustrierna
0733-99 99 25 

__________________________________________________________

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 127 miljarder kronor 2015.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media