Lägre utsläpp och bättre trafiksäkerhet med tunga lastbilar

På vilket sätt bidrar tunga lastbilar till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet? Varför är fack och näringsliv överens om att tunga lastbilar är bra för Sverige? Läs mer på den nya webbplatsen www.74ton.nu som 20 organisationer står bakom.

Om viktgränsen på lastbilar ökar från dagens tillåtna 64 ton till 74 ton blir det stora fördelar för miljön, konkurrenskraften och trafiksäkerheten. En 74-tons bil kan lasta mer gods, men är inte längre, än vanliga lastbilar.

Finland tillåter tyngre lastbilar sedan nästan två år och i Sverige finns förslag framme. Nu är det hög tid att införa 74 ton även i Sverige. Under våren har regeringen tillsatt ytterligare en utredning om detta. Samtidigt kräver en majoritet i riksdagen snabbare införande av 74 ton.

På www.74ton.nu visar vi fördelarna och ger fakta.
Var med i dialogen på #74TON

För mer information, kontakta:
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, 070-202 98 69

Medverkande organisationer: 
Bil Sweden, Biltrafikens Arbetsgivarförbund, GS, IF Metall, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, LRF, Näringslivets Transportråd, Pappers, SLA, Skogsindustrierna, Svebio, Svensk Fjärrvärme, Sveriges Hamnar, SveMin, Svensk Handel, Sveriges Åkeriföretag, TMF, Teknikföretagen.

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt i ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014. 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera