Norrlänningar dåliga på att välja miljövänligt

63 procent av norrlänningarna uppger att man väljer varor som saknar miljömärkning - trots att det finns klimatsmarta alternativ och trots att man vet att det egentligen är fel. Det visar en undersökning från Skogsindustrierna.

Undersökningen visar att norrlänningarna innerst inne skulle vilja göra bättre miljöval och att många också har kunskapen att göra det. Trots detta väljer man ofta miljömässigt sämre alternativ.

I till exempel valet mellan pappers- och plastpåsar vid kassorna i butiker svarar 68 procent av norrlänningarna att de köper plastpåsar trots att hela 91 procent säger sig anse att papperspåsar är mer miljövänliga.

- Undersökningen visar också att 86 procent av norrlänningarna tycker att användningen av plast måste minska. Plast är det material som hamnar högst upp på frågan om konsumenten av miljöskäl skulle minska sin användning av något material. Papper är både förnyelse- och återvinningsbart och en ökning av andelen pappersförpackningar skulle innebära stora steg i rätt riktning för miljön, säger Lotta Larson på Skogsindustrierna.

Bland de svarande i undersökningen är det män och äldre som är bäst i Sverige på att välja papperspåsen före plastpåsen.


Om Välj papper
Skogsindustrierna driver sedan 2010 sajten Välj papper, www.valjpapper.se, med syfte att sätta fokus på användningen av papper och pappersförpackningar.

Om undersökningen
Rapporten från United Minds grundas på svaren från 1 300 slumpmässigt utvalda svenskar i åldern 15-80 år, varav 183 i Norrland, och är genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna.


För mer information vänligen kontakta:
Lotta Larson, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, 076-766 79 80

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009).

Taggar: