Nyckelperson i Bryssel blir ny VD i Skogsindustrierna

Nyckelperson i Bryssel blir ny VD i Skogsindustrierna - Att vara VD i Skogsindustrierna är en stor utmaning. Sverige är en stormakt inom den europeiska skogsindustrin. - Samtidigt känns det som att komma hem. Det var ju här allting började... Efter fem år som VD för CEPI, den europeiska pappersindustrins samarbetsorgan i Bryssel, återvänder Marie S. Arwidson nu till Sverige. Efter sommaren tillträder hon som VD i Skogsindustrierna. I bagaget har hon mer än 25 års erfarenhet av den svenska skogsindustrin. Som nyutbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm kom hon till Industriförbundet, och därifrån till skogsindustrin 1976, som hon varit trogen sedan dess. Nu senast som spindeln i nätet i CEPI, som ska tillvarata den europeiska pappersindustrins intressen i närkontakt med politiska makthavare i EU- kommissionen och Parlamentet. - Att arbeta för CEPI är en kombination av att vara konsult och diplomat, säger Marie S. Arwidson. Det är en erfarenhet som jag kommer att ha stor nytta av i mitt nya arbete. Skogsindustriernas nya VD träffade sin blivande personal på torsdagen, som också är årsmötesdag. Vid årsmötet klubbades det slutliga beslutet om en fusion med Svenskt Trä, vilket innebär att hela den trämekaniska sektorn från och med den 1 maj fullt ut skall samarbeta med massa- och pappersföretagen. Vid sidan om beslutet om att anställa Marie S. Arwidson som VD, fattades också beslutet om flera nya ledningsfunktioner: - Bertil Stener ska leda den nya Trämekaniska sektionen - Mikael Westin, tidigare VD i Svenskt Trä, får en nyinrättad tjänst för samordning av det allt viktigare Europaarbetet - Roland Palm, tidigare VD i Sågverkens Riksförbund, blir utredningschef med uppdrag att samordna analyser, statistik och medlemsservice - Christina Molde Wiklund utsågs till miljöchef med övergripande ansvar för det miljöpolitiska området Bilder på Skogsindustriernas nya VD Marie S. Arwidson, Bertil Stener, Mikael Westin, Roland Palm och Christina Molde Wiklund finns att hämta på vår hemsida, www.skogsindustrierna.org Kontaktpersoner: Skogsindustriernas ordförande Göran Lundin, 08-666 21 00 Presschef Lena Nilsson, 070-630 72 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Dokument & länkar