Öppet brev till SLU mot splittring av skogsfakulteten

Report this content

Öppet brev till SLU mot splittring av skogsfakulteten Skogsnäringen har i ett öppet brev bett styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att verka för en sammanhållen skogsfakultet på universitetet. I brevet vänder sig skogsindustrin och skogsägarrörelsen mot det utredningsförslag som gjorts på uppdrag av SLU:s ledning och som skulle innebär en olycklig splittring av skogsfakulteten. I brevet betonas vikten av en stark sammanhållen skogsfakultet med förmåga att skapa tvärvetenskapliga lösningar. "Det är bara en stark samlad Skogsfakultet som kan vara det FOU-nav i skogsnäringen som Sverige behöver", konstateras det i brevet som även nått regeringen. En kopia av brevet bifogas. Kontaktpersoner: Ola Persson, LRF Skogsägarna, 070-39 66 555, Lena Nilsson, Skogsindustrierna, 070-630 72 02. 2003-01-07 SLU Styrelsen Kopia Statsrådet Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Skogsfakultetens framtida organisation Vi har under lång tid fört en dialog med SLU:s ledning om Skogsfakultetens inriktning och organisation. Fakulteten har en avgörande roll för en fortsatt positiv utveckling av svensk skogsnäring. Vi står fast i vår uppfattning att Sverige behöver en stark sammanhållen skogsfakultet. Detta betyder inte en sluten organisation med vattentäta skott till andra aktörer inom och utom SLU. Tvärtom anser vi det nödvändigt att Skogsfakulteten fortsätter att bygga en flexibel, öppen forskningsstruktur. Detta realiseras bl a i tvärvetenskapliga synergier via gränsöverskridande projekt, program och nätverk. Skogsfakulteten har många viktiga samarbetspartners i branschens forskningsinstitut samt tekniska högskolor och universitet. I nätverket ingår givetvis också skogsnäringens företag. Det är bara en stark samlad Skogsfakultet som kan vara det FoU-nav i skogsnäringen som Sverige behöver. Vi har i december 2002 mottagit en utredning som på uppdrag av SLU: s ledning utvärderat den framtida organisationen. Utredningsförslaget innebär en splittring av dagens Skogsfakultet. Vi anser att detta förslag är ytterst olyckligt och vi avvisar det. Skogsfakulteten har parallellt i en alternativ utredning på SLU ledningens uppdrag redovisat en kraftfull strategi för att utveckla en modern målstyrd verksamhet inom ramen för en sammanhållen Skogsfakultet. Förslaget innebär en koncentrerad och rationaliserad verksamhet med 10 större institutioner som ger förutsättningar för ett starkt skogligt FoU- nav. Vi ställer oss bakom detta förslag. Vi hemställer därför till SLU:s styrelse att Skogfakulteten utvecklas som en sammanhållen enhet i linje med fakultetens utredningsförslag. För För Skogsindustrierna LRF Skogsägarna SCA Skog AB Södra Skogsägarna Holmen Skog AB Skogsägarna Mellanskog Korsnäs Skog AB Skogsägarna Norrskog Stora Enso Skog AB Norra Skogsägarna Norrbottens Läns Skogsägare Jan Remröd Sven Lundell Skogsindustrierna LRF Skogsägarna ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar