Presenterar eget avtalsförslag om energieffektivisering och minskade utsläpp

Report this content

Elintensiv industri tar initiativet Presenterar eget avtalsförslag om energieffektivisering och minskade utsläpp Nu tar den elintensiva industrin initiativet i arbetet med att införa långsiktiga frivilliga avtal om energieffektivisering och minskade utsläpp av koldioxid. Branschen vill inte längre vänta på detaljförslaget från regeringen- istället presenterar industrin ett eget förslag till avtal med staten. Förslaget överlämnades till regeringens förhandlingsman vid ett möte på fredagen. - Våra erfarenheter av de miljöledningssystem som införts på frivillig väg är goda. Trots de åtgärder som redan har gjorts, och som har resulterat i att både bränsle- och elåtgången har sjunkit, är vi övertygade om att ett systematiskt fortsatt arbete skulle leda till att vi kan identifiera och genomföra ytterligare insatser för att minska energiåtgången. Det säger Sven Wird som är teknisk direktör vid Holmen, och som deltog vid mötet på näringsdepartementet. - Vi arbetar för en fortsatt effektivisering av energianvändningen och minskning av koldioxidutsläppen per producerad enhet. Våra företag är beredda att införa energiledningssystem, och att följa riktlinjer som bland annat innebär att varje anläggning ska ha en plan för energieffektivisering, med uttalade mål för vad som ska uppnås. Det säger Håkan Murby talesman för SKGS, den elintensiva industrins samarbetsgrupp som består av branschorganisationerna Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet. Företagen ska enligt industrins avtalsförslag också att se till att det sker en årlig redovisning och rapportering av energidata och att branschens specifika energianvändning redovisas offentligt. Motprestationen från staten skulle, enligt SKGS förslag till avtal, vara att inga ytterligare pålagor ska läggas på energiförbrukningen så länge avtalet är i kraft. I förslaget finns också en punkt om att företag som beslutar att införa energiledningssystem ska kunna få sina utvecklingskostnader för detta täckta av staten. ./. Avtal mellan industrin och regeringar förekommer i ett flertal europeiska länder, exempelvis i Finland, Storbritannien och Holland. De är olika långtgående vad gäller industrins åtagande och statens motprestationer. Kontaktpersoner: Lars-Erik Axelsson, verkställande ledamot, i SKGS: 08- 762 73 36, 070-587 72 28, larserik.axelsson@skogsindustrierna.org Lena Nilsson, presschef Skogsindustrierna: 070-630 72 02. www.skgs.org www.skogsindustrierna.org ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00340/wkr0002.pdf

Dokument & länkar