Pressinbjudan: Ingenjörsmässigt byggande i trä

Välkommen att delta i Svenskt Träs boklansering och seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä den 21-22 april på Hotel Rival i Stockholm. Träffa de framstående föredragshållarna och var med i samband med lanseringen av böckerna Limträhandboken Del 1-3 och Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3.

Världen står inför ett ökat byggande av aldrig tidigare skådat slag. Innovation, samarbete och hållbarhet är i fokus för att klara av uppdraget och på samma gång nå de högt uppsatta klimatmålen. Expertis och fördjupad kunskap är andra avgörande komponenter. Därför har Svenskt Trä skapat ett intressant seminarieprogram med de mest aktuella frågorna inom byggande med trä och limträ samt lanserar i samband med det två högaktuella bokserier inom konstruktionsområdet.

Ur seminarieprogrammet:

Aesthetic timber structures (engelska)
Gordian Kley, Diplomierter Ingenieur FH,
merz kley partner ZT GmbH

Horisontalstabilisering och förband
Roberto Crocetti, Professor,
Lunds Tekniska Högskola/Limträteknik i Falun AB

Brandprojektering av träkonstruktioner
Anders Paulsson, Civilingenjör, Bjerking AB

Modern timber connections through selected project examples
(Tamedia Zürich, CH / Centre Georges Pompidou Metz, FR) (engelska)
Samuel Blumer, Diplomierter Bauingenieur ETH,
SJB.Kempter. Fitze AG / sblumer ZT GmbH

Treet - 14-våningar – världens högsta trähus (Bergen, N)
Harald Liven, Projektutvecklare, Moelven Limtre AS (norska)

Akustik i konstruktioner av trä
Pontus Thorsson, Teknisk doktor i akustik, Akustikverkstan AB

Anledningar att välja trä – bortom teknik
Magnus Silfverhielm, Professor,
Linnéuniversitetet / AIX Arkitekter AB

Se fullständigt program och tider

Vill du medverka vid boklanseringarna och seminariet? Vänligen kontakta: camilla.carlsson@svenskttra.se.


Mer information om böckerna

Limträhandbok, Del 1–3
Boken är uppdelad i tre delar riktade mot olika yrkesgrupper.

Del 1 riktar sig till arkitekter och konstruktörer, men är också lämplig att använda i undervisningen vid högskolor, universitet och tekniska gymnasieskolor.

Del 2 riktar sig till byggnadskonstruktörer, men är också lämplig att använda i undervisningen i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet.

Del 3 omfattar ett stort antal tabeller och beräkningsexempel för limträkonstruktioner och den riktar sig till byggnadskonstruktörer, men är också lämplig att använda i undervisningen i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet.


Dimensionering av träkonstruktioner, Del 1–3

Precis som Limträhandbok Del 1-3 är boken Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 uppdelad i tre delar.

Del 1, Projektering av träkonstruktioner, har tagits fram för att underlätta för konstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokod och till svenska byggregler enligt EKS9 (BFS 2013:10).

Del 2, Regler och formler enligt Eurokod 5, är avsedd att användas tillsammans med Del 1 och 3.

Del 3, Dimensioneringsexempel, visar på konkreta tillämpningar. Alla tre delarna finns även på engelska med titeln Design of timber structures, Volume 1–3.


Mer information:

Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä

0702-89 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Johan Larsson, projektledare, Svenskt Trä
0708-72 79 11, johan.larsson@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera