Pressinbjudan: SKGS vårmöte - Svensk basindustri kräver ett elsystem i världsklass

Media hälsas välkomna till SKGS vårmöte den 29 april. Energiminister Ibrahim Baylan deltar i mötet. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret.

Ur programmet:

  • Anförande och utfrågning av energiminister Ibrahim Baylan
  • Vilka alternativ finns för framtidens elsystem? Fem gruppordförande om sina slutsatser från IVA Vägval El och hur dessa tillsammans kan skapa förutsättningar för framtidens elsystem
  • SKGS syn om vägen framåt: Vilket elsystem vill basindustrin se? SKGS presenterar sina slutsatser baserade på resultaten i IVA-projektet. Diskussion om vad basindustriföretagen anser krävs framöver av det svenska elsystemet för att industrin ska kunna konkurrera internationellt.
  • Vilka politiska reformer krävs för ett elsystem, som fortsatt är i världsklass?

När: 29 april, kl 9-12
Var: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan för journalister: lisa.alexandersson@skogsindustrierna.org

Varmt välkommen!

Kontakt:
Lisa Alexandersson
Pressansvarig, Skogsindustrierna
Tel: 08-762 72 31
E-post: lisa.alexandersson@skogsindustrierna.org

Anna Holmberg
Energidirektör SKGS
Tel: 08-762 72 44
E-post: anna.holmberg@skogsindustrierna.org

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.org

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media