Pressinbjudan: Förpackningsindustrin, en av framtidens vinnare

Välkommen på rapportsläpp och pressfrukost med Skogsindustrierna. Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna, berättar om framtidsscenarier för den ekonomiska utvecklingen för skogsindustrin i allmänhet och förpackningsindustrin i synnerhet.

Det finns en stark strukturell kraft som talar för skogsindustrin. Insikten om den förnybara skogsråvarans nyckelroll i den fortsatta omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle sätter sig allt djupare hos såväl allmänhet som beslutsfattare. En av de produkter som går bra är förpackningar. Produktionen av förpackningar har förutsättningar att inte bara växa i takt med global BNP som hittills, utan faktiskt överträffa BNP-tillväxten under kommande decennier. Det visar Skogsindustriernas beräkningar fram till 2020. 

Vill du höra mer om detta och om marknadsutvecklingen för hela skogsindustrin är du välkommen till vår pressfrukost. I samband med pressfrukosten släpps rapporten ”Så går det för skogsindustrin”. Rapporten har från och med denna utgåva utökats med en prognos för svensk skogsindustris förväntade utveckling, baserad på den globala ekonomiska utvecklingen.

När: Torsdagen den 15 december kl. 09.00 – 10.00, frukost serveras från kl. 08.45.

Var: Näringslivets hus, plan 3, Storgatan 19, Stockholm

Innehåll: Skogsindustriernas chefsekonom Mats Kinnwall presenterar rapporten "Så går det för skogsindustrin" med fokus på framtidsscenarier för bland annat förpackningsindustrin. Medverkar gör även rapportskrivarna Magnus Niklasson och Katrin Heinsoo.

Frågor och anmälan till: lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se, tel: 08-762 72 31  

Hjärtligt välkommen!

Lisa Alexandersson
Pressansvarig, Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 127 miljarder kronor 2015.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera