Skogen - lösningen på klimatutmaningen

Sveriges yta består av 70% skog och är vår största bioekonomiska tillgång. Nettoexportvärdet under 2016 låg på 125 miljarder kronor, samtidigt lades endast 4,2 miljarder på forskning och innovation. Trots detta är innovationstakten hög och det finns redan utvecklade produkter och material som kan ersätta de oljebaserade, men mer forskning krävs. Aktörerna inom skogsnäringen samarbetar på ett unikt sätt för att kartlägga vilken forskning som behövs för att lösa samhällsutmaningar och nå det fossilfria samhället. Onsdagen den 6 september möttes ett femtiotal representanter för att arbeta med den gemensamma forskningsagendan.  

Forsningsagendan är ett gemensamt ramverk för hela den svenska skogsnäringen, vars syfte är att driva bioekonomisk tillväxt för övergång till det fossilfria samhället. I agendan utpekas fyra prioriterade forskningsområden och 19 spetsområden som är kopplade till FN:s hållbarhetsmål. Under arbetsmötet samlades ett femtiotal representanter från näring, akademi och forskning i Näringslivets Hus, Stockholm. Deltagarna var bland annat BillerudKorsnäs, Preem, Stora Enso, SCA, Holmen, Sveaskog KTH, Skogforsk och RISE.

- Trots att Sverige är världsledande på forskning inom området har vi mycket kvar att göra. I dag kan vi sönderdela trädet ner i minsta beståndsdel och bygga upp nya material som i framtiden kan ersätta de oljebaserade produkterna. Branschöverskridande samverkan har aldrig varit viktigare för att möta samhällsutmaningarna, säger Torgny Persson, Forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Ett exempel på ny innovation är papper och kartong som energibärare. I framtiden vill vi kunna ersätta batterier med en nedbrytbar produkt.

- Trots att innovation är viktig för framtiden får vi aldrig glömma var den stora lönsamheten ligger. Massa, papper, kartong och sågade råvaror är vårt bröd och smör, säger Mikael Hannus, innovationschef Sverige, Stora Enso.

Forskningsagendan är ett stöd för skogsnäringen att påvisa vilka satsningar som krävs för att skapa mer innovation och framsteg inom svensk skogsindustri. Resultatet av arbetsmötet tas nu vidare i arbetsgrupper som består av representanter från företag och akademi.

För mer information, kontakta
Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
Tel: 08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Sara Ullmark
Kommunikationsansvarig
Tel: 070-386 7994
sara.ullmark@skogsindustrierna.se

____________________________________________________________

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 127 miljarder kronor 2015.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media