Spektakulära Skånebyggnader tävlar i Träpriset 2016

Bidragen till Träpriset 2016 består av allt från villor och fritidshus till publika byggnader som muséer, hallar och förskolor. 30 spektakulära objekt tävlar nu om att bli nominerade, varav fyra är från Skåne län.

Träpriset är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar. Svenskt Trä delar ut priset vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Vinnaren av Träpriset 2016 blir den tolfte träpristagaren sedan 1967. Bland tidigare vinnare återfinns till exempel arkitekterna Gert Wingårdh, Jan Gezelius och Carl Nyrén.

Följande objekt från Skåne län tävlar om att bli nominerade:

  • Råå förskola, Råå, arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter A/S
  • Villa Revhaken, Åhus, arkitekt Lina Gustafsson Moberg
  • Mölle by the Sea, Mölle, arkitekt Elding Oscarson
  • Bokompakt, Lund, arkitekt OpenStudio arkitekter

Se bilder på objekten som tävlar om Träpriset 2016

- Vi har fått in fantastiska bidrag från Skåneområdet med hög kvalitet både vad det gäller material och byggnadsteknik. Juryn har besökt de olika objekten och har nu ett tufft arbete framför sig att utse de tiotal bidrag som ska nomineras, säger Per Bergkvist ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä.

I november kommer de nominerade bidragen att offentliggöras och Träpriset delas ut i början av 2016. Vinnaren av Träpriset 2016 får, förutom äran, den gyllene hästen och en prissumma på 100 000 kronor.

Jury
Träprisets jury 2016: Anders Svensson, Carmen Izquierdo, Tomas Alsmarker, Rahel Belatchew Lerdell och Karolina Keyzer.

Bilder objekten som tävlar om Träpriset 2016
Vänligen kontakta respektive arkitekt för pressbilder.

Mer om Träpriset

Mer om juryn

Ytterligare information:
Per Bergkvist, ansvarig för Träpriset, Svenskt Trä
08-762 79 84, per.bergkvist@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.seSvenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.


Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Media

Media