Svensk furu klarar höga krav från den kinesiska möbelindustrin

Idag exporterar Sverige huvudsakligen gran till den kinesiska möbelindustrin, men nu ökar intresset för furu som möbelvirke i Kina. Det märktes tydligt under möbel- och inredningsmässan FMC i Shanghai den 9-12 september. De möbler som ledande kinesiska möbelföretag ställde ut i Svenskt Träs monter väckte stor nyfikenhet. Samtliga möbler var tillverkade av kvistig svensk furu.

Inom projektet ”Furniture for a Sustainable Life” har nio kinesiska möbelföretag designat och producerat var sin möbel i svensk furu. Projektet är ett samarbete mellan branschorganisationen Svenskt Trä och China National Furniture Association (CNFA) samt mellan svenska sågverksföretag och kinesisk möbelindustri. Men framför allt är det ett konkret möte mellan den uthålliga svenska träråvaran och den kinesiska moderna industriella möbeltillverkningen.

Fyra av de nio möbelföretagen valde att tillverka barnmöbler. Svenskt Trä genomförde tidigare en undersökning bland kinesiska konsumenter som visade att barnmöbler är ett viktigt marknadssegment för svenskt trä i Kina. Undersökningen visade också att de kinesiska konsumenterna föredrar svensk furu och gran i sovrumsmöbler, köksbord och stolar.

- Det var ett synnerligen stort intresse för möblerna under FMC-mässan. De kinesiska möbelföretagen har förädlat vår sågade furu på ett mycket skickligt och inspirerande sätt. Att de kinesiska möbeltillverkarna som deltar i projektet är stora industriella aktörer syns bland annat på de färdiga möblernas höga kvalitet, omsorgen om detaljerna och ytfinishen, säger Charlotte Dedye Apelgren chef Interiör och Design på Svenskt Trä.

Projektet ”Furniture for a Sustainable Life” har nått stora framgångar. Svenskt Träs samarbetspartner CNFA har aldrig tidigare deltagit i ett projekt som mottagit ett så stark intresse från deras medlemsföretag.

- Sverige är på väg att öppna upp för den svenska furun som möbelvirke i Kina. Svenskt Träs presentation av projektet vid möbelmässan i Shanghai i början av september bekräftade intresset och möjligheterna för svensk furu, menar Charlotte Dedye Apelgren.

De kinesiska företagen som deltar i projektet är genomgående mycket nöjda med projektets resultat. De har fått lära sig hur svenskt trä kan användas kostnadseffektivt och nya sätt att bearbeta och behandla träets yta. Goda kontakter har knutits mellan de kinesiska möbelföretagen och de har delat med sig av sin kunskap kring furu till varandra.

Fakta kinesiska möbeltillverkare:

De kinesiska företagen som är med i projektet är stora och etablerade aktörer på den kinesiska möbelmarknaden. De säljer både på den inhemska kinesiska marknaden och exporterar möbler till främst övriga Asien, USA, Australien och Europa. Vissa av företagen har flera hundra egna butiker i vilka de säljer sina möbler.

Bilder på de nio möbelserierna

Bilder från FMC-mässan i Shanghai

Bilder kinesisk produktion

Film om projektet ”Furniture for a Sustainable Life”


För mer information:

Charlotte Dedye Apelgren, chef Interiör och Design, Svenskt Trä
070-661 7881
charlotte.apelgren@svenskttra.se

Presskontakt:

Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Media

Media