2013 års älgbetesinventering i Norrbotten och Västerbotten presenteras

Välkommen till presskonferens, den 21 och 23 augusti, då Skogsstyrelsens presenterar och ger sin tolkning av vårens älgbetesinventeringar och hur de kan påverka höstens jakt.

Presskonferenser

Onsdag 21/8 kl. 13.00, Skogsstyrelsen, Hovrättsgatan 3, Umeå - Resultat för Västerbottens län

Fredag 23/8 kl. 13.00, Skogsstyrelsen, Varvsgatan 47, Luleå - Resultat för Norra delarna av Norrbottens län


Skogsstyrelsen har under våren och försommaren genomfört älgbetesinventering (ÄBIN) i Västerbottens och i delar av Norrbottens län.
Nu redovisas aktuella data om viltbetesskadornas omfattning, älgens påverkan på den biologiska mångfalden och fodertillgången för älgen.

Uppgifterna är viktiga beslutsunderlag i älgförvaltningen. Skogsstyrelsens ger sin tolkning av resultaten och hur de kan påverka höstens jakt.

Förutom Skogsstyrelsen deltar representanter från skogsbruket och från jägarorganisationerna och kan svara på frågor.

Mer information:

Bo Leijon, Skogskonsulent

Skogsstyrelsen, 090-15 83 25

bo.leijon@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar