250 hyggen kontrolleras i Värmland i maj

Den 4-15 maj genomför Skogsstyrelsen en koncentrerad insats och kontrollerar 250 hyggen i Värmland. Detta för att säkra en god återväxt av skog efter genomförda avverkningar.

Skogsstyrelsen genomför dessa fältkontroller varje år. Enligt Skogsstyrelsens uppföljningar under perioden 2011-2014 är 19 procent av skogsföryngringarna i Värmland inte godkända.

– Skogsstyrelsen har i flera år gjort insatser som denna när vi kontrollerar om det kommer ny skog efter avverkning. Efter en kontroll skickar vi brev till markägarna med vägledning om lämpliga åtgärder på de hyggen som inte är godkända. Vi tycker oss se en förbättring jämfört med tidigare, men som det skogslän Värmland är borde vi ha ännu bättre återväxt av skogen, främst i länets västra delar, säger Harald Lindebjörn, tillsynsansvarig på Skogsstyrelsen.

Efter avverkning ska skogsägaren se till att det kommer upp ny skog och det kan göras på flera olika sätt; plantering, naturlig föryngring eller sådd. På större hyggen bör det normalt markberedas innan åtgärd. Om markägaren har angett plantering, i samband med att avverkningsanmälan lämnades in, ska ny skog finnas i tillräckligt antal, jämt fördelat över hygget inom tre år.

Där man i stället valt att föryngra genom att ställa fröträd eller genom sådd av hygget, ska den nya återväxten vara godkänd senast fem år efter avverkning.

Skogsstyrelsen räknar med att hinna besöka cirka 250 hyggen under de två veckorna. Det som kontrolleras är vilka åtgärder som utförts, om åtgärden är lämplig på marken och om skogsvårdslagens krav på antal plantor per hektar uppfylls. På de hyggen som inte är godkända kommer markägaren att få ett brev med vägledning där det framgår vilka åtgärder som bör vidtas och när de bör vara utförda.

– Skogen är en viktig näring i Värmland och genom att verka för en bra återväxt lägger vi grunden för både en hållbar skogsproduktion och arbetstillfällen även i framtiden, säger Harald Lindebjörn, Skogsstyrelsen.

Medier som vill följa med ut på en fältkontroll kan kontakta Harald Lindebjörn eller Alf Olofsson på Skogsstyrelsen.

Mer information:
Harald Lindebjörn, tillsynsansvarig, Skogsstyrelsen, 054
55 57 14
Alf Olofsson, stf distriktschef, Skogsstyrelsen, 0533
461 77
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036
–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Skogsstyrelsen har i flera år gjort insatser som denna när vi kontrollerar om det kommer ny skog efter avverkning. Efter en kontroll skickar vi brev till markägarna med vägledning om lämpliga åtgärder på de hyggen som inte är godkända. Vi tycker oss se en förbättring jämfört med tidigare, men som det skogslän Värmland är borde vi ha ännu bättre återväxt av skogen, främst i länets västra delar.
Harald Lindebjörn, tillsynsansvarig på Skogsstyrelsen