Avverkning av sjuka almar på Gotland startar idag

Almar drabbade av almsjukan ska avverkas och förstöras. Även träd som ligger i riskzonen ska tas bort. Arbetet startar idag och är en viktig insats för att motverka ytterligare spridning av sjukdomen.

En omfattande inventering har genomförts på Gotland under sommaren. Både almar som redan drabbats av almsjuka och alm som riskerar att drabbas på grund av skada eller insektsangrepp har märkts upp. De områden som berörs i första omgången är Vallstena, Gothem och Hörsne-Bara socknar.

– Arbetet med att avverka och destruera de sjuka träden ska pågå till slutet av april nästa år. Almsjukan hotar almarna i sig, men också de många naturvärden som är knutna till almen. Vi hoppas att vårt arbete ska bidra till att rädda almarna på ön, säger Jonas Löfstedt, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Från sommaren 2013 till och med 2018 medfinansierar EU-kommissionen Life + Nature projektet, LifeELMIAS, på Gotland. Det fokuserar på att bekämpa almsjuka samt långsiktigt säkerställa livsmiljön för de naturvärden inom Natura 2000 områden på Gotland som är knutna till alm och ask.

Projektdeltagare är, förutom Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland, Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Arbetsförmedlingen och Transportstyrelsen.

Läs mer om projektet på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Anna-Lena Smedberg, arbetsledare, Skogsstyrelsen, 049825 85 20
Karin Wågström, projektledare, Skogsstyrelsen, 049825 85 23
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Arbetet med att avverka och destruera de sjuka träden ska pågå till slutet av april nästa år. Almsjukan hotar almarna i sig, men också de många naturvärden som är knutna till almen. Vi hoppas att vårt arbete ska bidra till att rädda almarna på ön.
Jonas Löfstedt, distriktschef Skogsstyrelsen