Bekämpningsområde mot granbarkborre bibehålls i norra Sverige

Skogsstyrelsen har beslutat att det norra bekämpningsområdet mot granbarkborre även i fortsättningen ska omfatta delar av Jämtlands och Västernorrlands län. Detta eftersom det finns en ökad risk för omfattande granbarkborreangrepp efter höststormarna 2013.

Höstens stormar i både norra och södra Sverige har orsakat stora mängder stormfällt virke. Skogsstyrelsen har sedan tidigare inrättat särskilda bekämpningsområden för att motverka vidare spridning av granbarkborren. Det norra områdets omfattning bibehålls, medan vissa förändringar görs i det södra från och med den 1 april.

Den viktigaste skillnaden mellan ett bekämpningsområde och vad som gäller utanför det är att mindre volym skadad gran, tre istället för fem kubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen. Samtidigt är det viktigt att även utanför ett bekämpningsområde se till att stormfällt virke, i första hand gran, utöver vad som är tillåtet, inte lämnas kvar i skogen.

– Den stora mängden råa granvindfällen gör att granbarkborren kan föröka sig kraftigt, särskilt om sommaren 2014 blir varm och torr. Den kan då ge sig på stående friska granar 2015. Det är också fullt tänkbart att granbarkborrebeståndet fortsätter att öka och att än mer ståndskog angrips 2016 och framåt. Det är därför mycket viktigt att få ut så mycket som möjligt av granvindfällena ur skogen senast den 15 juli, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen menar att det är viktigt att det nuvarande bekämpningsområdet bibehålls, men att det inte behöver utökas.

– Även om stormarna i norr har fällt stora mängder virke även utanför befintligt bekämpningsområde, som kan bli yngelmaterial för granbarkborren, så bedömer vi att området inte behöver utökas. Dels för att angreppen i Jämtland tidigare varit begränsade i de områden som inte ingår i bekämpningsområdet, dels för att den volym som stormen Hilde fällde i Västerbotten till minst 90 procent var tall, säger Jörgen Ringagård, tillsynsspecialist, Skogsstyrelsen.

Inga förändringar av datum görs. För norra bekämpningsområdet gäller att granvirke som avverkats före den 15 juni ska senast den 15 juli samma år forslas till terminal, skogsindustri eller göras otjänligt som yngelmaterial.

För mer information och karta över bekämpningsområdena, se Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Jörgen Ringagård, tillsynsspecialist, Skogsstyrelsen, 03635 93 15
Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 090
15 83 14
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036
35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Den stora mängden råa granvindfällen gör att granbarkborren kan föröka sig kraftigt, särskilt om sommaren 2014 blir varm och torr. Den kan då ge sig på stående friska granar 2015. Det är också fullt tänkbart att granbarkborrebeståndet fortsätter att öka och att än mer ståndskog angrips 2016 och framåt. Det är därför mycket viktigt att få ut så mycket som möjligt av granvindfällena ur skogen senast den 15 juli.
Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen