Dialogmöte i Umeå om balans mellan älg och skog

För första gången sedan den nya älgförvaltningen infördes samlas den 6 maj ett 40-tal företrädare från skogsnäringen och jägare för överläggningar om läget för älg och skog i Sveriges fyra nordligaste län. Ett viktigt steg i arbetet med den nya älgförvaltningen.

Mötet syftar till att få en översikt av läget och utvecklingen av arbetet med älgförvaltningen i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. I fokus står frågor som hur arbetet med de parallella mål som satts upp för förvaltningen, till exempel älgstammens kvalitet och skogsskador, ska göras på bästa sätt. Likaså kommer utformningen av älgbetesinventering och foderprognoser att belysas.

– Genom dagens dialog vill vi stärka arbetet med den nya älgförvaltningen. Vi hoppas att vi genom detta arbetssätt ska få en mer långsiktig och samstämmig bild av hur förväntningarna på de olika intressenternas roller i älgförvaltningen ser ut, säger Björn Jonsson, enhetschef på Länsstyrelsen Västerbotten.

– Det är mycket positivt att skogsfrågorna får en allt tydligare plats i en utvecklad älgförvaltning. Fakta om omfattningen av såväl älgens betning som tillgång på foder är viktiga underlag för beslut om förvaltningen, säger Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen.

Medverkar gör bland andra Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet och Mats Sandgren, VD SCA skog.

Tid: 6 maj kl. 10.00–15.00. Medier är välkomna att ställa frågor och träffa mötesdeltagarna efter mötets slut kl.15.00.

Plats: Evys lunchservering och catering, Formvägen 5, Umeå

Mer information:
Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen, 09015 83 36
Björn Jonsson, enhetschef, Länsstyrelsen Västerbotten, 070
647 45 95
Jörgen Boman, kommunikationschef, Länsstyrelsen Västerbotten, 010
225 42 37
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036
35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket positivt att skogsfrågorna får en allt tydligare plats i en utvecklad älgförvaltning. Fakta om omfattningen av såväl älgens betning som tillgång på foder är viktiga underlag för beslut om förvaltningen.
Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen