Exkursion med fokus på hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen, Bergvik skog och Jordens vänner genomför den 28 augusti en exkursion för skogsföretag, kommuner, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Dalarna där olika metoder inom ramen för hyggesfritt skogsbruk studeras.

Vildmarksriket kallas ett område i gränstrakterna mellan södra Mora, östra Vansbro och västra Leksands kommuner. Området, som till stora delar består av tallnaturskogar, har visat sig vara lämpligt för att genomföra försök inom ramen för hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk ger bland annat marksvampar, hänglavar, mossor, skogsfåglar och vanligt blåbärsris större möjlighet att finnas kvar efter avverkning än vid kalavverkning. Dessutom bibehålls skogskänslan, vilket ofta upplevs positivt i rekreationsskogar och i vissa kulturmiljöer.

Bakom projektet står Bergvik skog, Jordens vänner samt Skogsstyrelsen och syftet är att undersöka och utveckla kunskapen om hyggesfritt skogsbruk. Skogsstyrelsen har också ett regeringsuppdrag som ska öka kunskaperna om hur hyggesfria metoder påverkar landskapet och skogsproduktionen.

Förutom arrangörerna medverkar Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU och Christer Karlsson, chef för Siljansfors försökspark och ger sin syn på hyggesfritt skogsbruk.

Tid och plats: torsdag 28 augusti kl. 9.00–16.30

9.00 Start med fika vid Milan på Siljansfors försökspark, sydväst om Mora.

9.30 Avfärd till en sedan tidigare anlagd blädningsyta i försöksparken.

Cirka kl.12 Fältlunch vid nyligen anlagd försöksyta vid Liden norr om Vansbro i Vildmarksriket. 

Därefter besöks demonstrationsytor väster om sjön Flaten. Dagen avslutas vid en försöksyta väster om sjön Snesen.

Medier är välkomna att delta hela eller delar av dagen.

Mer information:
Lars-Olof Sarenmark, projektledare, Skogsstyrelsen, 070513 97 43
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036
35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar