Färre almar drabbade av almsjuka på Gotland i år

Färre träd har drabbats av almsjuka på Gotland i år jämfört med 2013. Totalt hittades 3200 sjuka almar jämfört med 3400 året innan. Det visar den inventering som Skogsstyrelsen genomfört under sommaren.

Arbetet med att hugga ner och förstöra de sjuka almarna pågår. Totalt är det 4700 träd som ska huggas ner och förstöras innan maj 2015. Det inkluderar dels träd från årets inventering, dels cirka 900 kvarstående träd från i fjol samt cirka 600 så kallade riskträd. Riskträd är träd som kan utgöra yngelmaterial för almsplintborre eller som bedöms ha rotkontakt med redan sjuka almar. Dessa förstörs i förebyggande syfte.

Arbetet med att minska spridningen av almsjuka är en del av projektet LifeELMIAS. För att det ska lyckas, så att det även nästa år blir färre almar som insjuknar är det viktigt att alla sjuka träd förstörs.

– Om vi får en torr vinter med rejäl tjäle och inte för mycket snö, så får vi möjlighet att snabbt avverka och forsla bort alla de almsjuka träd som hittats under sommaren, säger Jonas Löfstedt distriktschef, Skogsstyrelsen.  

Skogsstyrelsen arbetar också på att ta fram en teknisk lösning i form av en karttjänst där fastighetsägare, andra myndigheter och allmänhet själva ska kunna gå in och se var det finns almsjuka träd.

– Om informationen finns lätt tillgänglig kan vi förhoppningsvis öka medvetenheten om almsjukan och minska risken att den ska spridas genom exempelvis sågar och andra verktyg eller med vedtransporter, säger Jonas Löfstedt distriktschef, Skogsstyrelsen.  

Många är engagerade och värnar om de hotade lövträden på Gotland. För att uppmärksamma detta delar Skogsstyrelsen ut 25 utmärkelser till personer som utfört särskilda insatser i samband med bekämpning av almsjuka på Gotland inom projektet LifeELMIAS.

Utmärkelserna delas ut i samband med Ängsdagen den 8 november kl. 13.00 i Dalhem bygdegård

Från sommaren 2013 till och med 2018 medfinansierar EU-kommissionen Life + Nature projektet, LifeELMIAS, på Gotland. Fokus är att bekämpa almsjuka samt långsiktigt säkerställa livsmiljön för de naturvärden inom Natura 2000 områden på Gotland som är knutna till alm och ask. Projektdeltagare är, förutom Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland, Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Arbetsförmedlingen och Transportstyrelsen.

Läs mer om projektet på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Anna-Lena Smedberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 049825 85 20
Karin Wågström, projektledare, Skogsstyrelsen, 049825 85 23
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Om vi får en torr vinter med rejäl tjäle och inte för mycket snö, så får vi möjlighet att snabbt avverka och forsla bort alla de almsjuka träd som hittats under sommaren.
Jonas Löfstedt distriktschef, Skogsstyrelsen