Fler än 140 000 gamla träd finns i Jönköpings län – pressträff vid Eklundshov i Jönköping den 13 april

På mindre än två år har mer än 70 000 biologiskt värdefulla träd i Jönköpings län kartlagts. Detta har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen inom ramen för Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens projekt för långtidsarbetslösa.

Arbetet med att kartlägga länets gamla och skyddsvärda träd har pågått sedan 2006 och totalt har nu ungefär 140 000 träd kartlagts. Tack vare arbetsmarknadsprojektet har det varit möjligt att intensifiera arbetet betydligt och i dagsläget är nästan hela länet kartlagt.

– Markägare kommer nu att på kartor kunna se om de har dessa träd på sina marker och vi myndigheter har fått värdefull kunskap som vi kan använda i ärenden som till exempel rör skydd av områden, säger Marielle Gustafsson, handläggare, Länsstyrelsen.

Träden som inventerats är hålträd, alléträd, grova träd, hamlade träd samt mycket gamla och döda träd. Alla dessa är, var och en på sitt sätt, viktiga för den biologiska mångfalden då det finns många arter som är beroende av träden som sina livsmiljöer.

Totalt har mer än 2000 personer runt om i landet deltagit i olika arbetsinsatser inom ramen för Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens projekt under de drygt två år som det pågått. I Jönköpings län har 58 personer deltagit. Förutom trädinventeringen har ett flertal andra samhällsnyttiga projekt utförts åt bland andra SMHI och SLU.

– Projektet har också varit mycket värdefullt för deltagarna. Samtidigt som de genomfört en viktig samhällsinsats, så har de breddat sin kompetens och fått en bra grund för att gå vidare i arbetslivet, säger Ove Cedersmyg, arbetsledare, Skogsstyrelsen.

Måndagen den 13 april kl. 10.00–11.30 arrangeras en pressträff i koloniområdet vid Eklundshov. Medverkar gör Ove Cedersmyg, arbetsledare på Skogsstyrelsen, Marielle Gustafsson, handläggare på Länsstyrelsen i Jönköping samt deltagare i de arbetslag som utfört inventeringen.

Karta till samlingsplatsen finns på Skogsstyrelsens webbplats.
GPS-koordinater WGS 84: 57°49'6.5"N 14°9'1.2"E

Anmäl er gärna i förväg till Ove Cedersmyg, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Ove Cedersmyg, arbetsledare, Skogsstyrelsen, 036–19 62 08
Marielle Gustafsson, handläggare, Länsstyrelsen, 010–22 36 372
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Markägare kommer nu att på kartor kunna se om de har dessa träd på sina marker och vi myndigheter har fått värdefull kunskap som vi kan använda i ärenden som till exempel rör skydd av områden.
Marielle Gustafsson, handläggare, Länsstyrelsen
Projektet har också varit mycket värdefullt för deltagarna. Samtidigt som de genomfört en viktig samhällsinsats, så har de breddat sin kompetens och fått en bra grund för att gå vidare i arbetslivet.
Ove Cedersmyg, arbetsledare, Skogsstyrelsen