Fokus på god miljöhänsyn i Örebro läns skogar

Med start idag och två veckor framåt ska Skogsstyrelsen träffa virkesköpare i Örebro län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt.

Totalt ska ett 40-tal områden som avverkats, besökas. Genom att träffarna genomförs på områden som deltagarna själva planerat och avverkat så kan lärdomar inför framtida skogsbruksåtgärder dras.

– Vi ska både besöka avverkningar där det tagits bra miljöhänsyn och där det fungerat sämre och tillsammans prata om hur dessa erfarenheter kan användas nästa gång en skog ska avverkas. Målet är att vi på sikt ska se konkreta förbättringar av skogsbrukets miljöhänsyn, säger Anna-Lena Lindström, distriktschef Skogsstyrelsen.

Myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer har gemensamt tagit fram målbilder för god miljöhänsyn. Målbilderna beskriver vilken hänsyn som förväntas tas vid olika skogsbruksåtgärder. Dessa var klara i november 2013 och nu pågår arbetet med att införa dem i praktiken. Det kan exempelvis handla om hur man tar hänsyn vid vattendrag eller att bevara gamla och döda träd för den biologiska mångfaldens skull.

Inom skogsbruket pågår nu runt om i landet utbildningsinsatser för att sprida kunskapen om målbilderna. Skogsstyrelsen använder i sin tur målbilderna i myndighetens information, rådgivning och utbildningar. Träffarna i Örebro län är en viktig del i detta arbete.

– Att ge direkt återkoppling ute i skogen ser vi som ett effektivt sätt att föra ut resultatet av vårt stora dialogprojekt om miljöhänsyn och omvandla det till praktisk handling i skogen. Det ska inte ses som en kontroll, utan som ett stöd i det fortsatta arbetet med god miljöhänsyn, säger Anna-Lena Lindström.

Medier som är intresserade av att följa med ut på ett besök kan kontakta Helena Vilhelmsson, Skogsstyrelsen.

Läs mer om målbilderna på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Helena Vilhelmsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0581836 78
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Vi ska både besöka avverkningar där det tagits bra miljöhänsyn och där det fungerat sämre och tillsammans prata om hur dessa erfarenheter kan användas nästa gång en skog ska avverkas. Målet är att vi på sikt ska se konkreta förbättringar av skogsbrukets miljöhänsyn.
Anna-Lena Lindström, distriktschef, Skogsstyrelsen