Företag i Norrbotten får stödet Väx med skogen

Guest House Tornedalen i Övertorneå och Fjellborg Sleddog Kennel AB i Kiruna, är två av totalt 25 företag i landet som får del av stödet Väx med skogen. Den 27 november uppmärksammar landsbygdsminister Eskil Erlandsson dessa två företag på konferensen Framtidens skogsrike formas nu i Piteå.

Väx med skogen ingår i regeringens satsning Skogsriket och syftar till att skapa förutsättningar för fler jobb med koppling till skogen. Små eller medelstora företag kan få Väx med skogen-stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt inom förädling och innovation eller för upplevelser och rekreation med anknytning till skog.

Skogsstyrelsen betalar nu ut sammanlagt 10 miljoner kronor i Väx med skogen-stöd till 25 företag i 12 län, från Skåne till Norrbotten. I snitt delas cirka 400 000 kronor ut per ansökan, i ett spann från 60 000 kronor till nästan 1 miljon kronor.

Två företag i Norrbotten har beviljats stödet. Det är konferensanläggningen Guest House Tornedalen i Övertorneå samt vildmarksanläggningen Fjellborg Sleddog Kennel AB i Kiruna.

Samtidigt som 2013 års medel för Väx med skogen nu delas ut, är det möjligt att ansöka om stöd från 2014 års stödpengar.

– Företag som vill försöka få del av de 10 miljoner kronor som delas ut år 2014, ska ha lämnat sin ansökan till Skogsstyrelsen senast den 30 november i år, säger Anna Wallstedt, ställföreträdande enhetschef Skogsstyrelsen.

Skogsriket är regeringens vision för Sveriges resurser inom skogen för 2012-2015 och syftar till att utveckla skogens värden och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Skogsriket har fyra grenar; hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Mer information:             
Claes Uggla, stödhandläggare, Skogsstyrelsen, 036–35 93 83

Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Citat

Företag som vill försöka få del av de 10 miljoner kronor som delas ut år 2014, ska ha lämnat sin ansökan till Skogsstyrelsen senast den 30 november i år.
Anna Wallstedt, ställföreträdande enhetschef, Skogsstyrelsen