Fortsatt bekämpning av granbarkborren behövs

Årets granbarkborresvärmning startade senare än vanligt och koncentrerades till några få veckor. Svärmningen blev trots det kraftig och risken för angrepp på växande skog kvarstår i mellersta Norrland.

Skogsstyrelsens lägesbeskrivning om risken för granbarkborreangrepp i mellersta Norrland, Jämtland, Västernorrland och norra delen av Gävleborg visar att det svala och regniga vädret före och efter granbarkborrens svärmning har ökat granskogens motståndskraft mot angrepp. Det har också bidragit till att granbarkborren inte förökat sig så mycket som befarat.

Likaså har det varit effektivt ur bekämpningssynpunkt i de områden där angripna träd, såväl vindfällda som växande, avverkats under månaden direkt efter svärmning.

– Samtidigt ser vi att växande granar angrips runt om i länen. Hittills är omfattningen svår att uppskatta, men nu när hösten kommer blir angripna träd synliga genom att granarnas kronor får en matt grönska, blir gulaktiga och till sist får röda barr. Därför uppmanar vi skogsägare att vara vaksamma på dessa färgförändringar och agera, säger Alf Pedersen, stf distriktschef, Skogsstyrelsen.

I första hand rekommenderar Skogsstyrelsen att skogsägarna planerar för en bekämpande avverkning under försommaren 2016. I viss mån kan avverkningen vara effektivt även nu.

– Avverkning nu bekämpar bara granbarkborren om all bark följer med träden ut ur skogen till industrin. Ramlar den av och blir kvar i skogen är borrarna kvar också. Det mest tillförlitliga, men också tidsödande, är att fräsa bort all bark med motorsåg på angripna träd, för då dödas alla granbarkborrar, säger Gunnar Isacsson, ekolog, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen uppmanar också skogsägare att informera Skogsstyrelsen om de hittar områden med större färska angrepp, det vill säga grupper med tio träd eller fler. Skogsägare är också välkomna att kontakta Skogsstyrelsen för råd hur de ska agera på sin mark.

Om årets angrepp på växande skog blir omfattande riskerar skogsägarna stora ekonomiska förluster.

Mer information:
Niklas Åberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen (Västernorrland), 060–55 31 69
Åsa Lundberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen (Gävleborg), 0650–377 88
Alf Pedersen, stf distriktschef, Skogsstyrelsen (Jämtland), 0640–175 44
Gunnar Isacsson, ekolog, Skogsstyrelsen, 0451–38 31 04
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Vi ser att växande granar angrips runt om i länen. Hittills är omfattningen svår att uppskatta, men nu när hösten kommer blir angripna träd synliga genom att granarnas kronor får en matt grönska, blir gulaktiga och till sist får röda barr. Därför uppmanar vi skogsägare att vara vaksamma på dessa färgförändringar och agera.
Alf Pedersen, stf distriktschef, Skogsstyrelsen