Glöm inte kulturmiljöerna när skogen röjs

Hur röjer man för att skapa framtidens skogar och vad ska man tänka på när det finns kulturmiljöer i skogen? Den 31 maj arrangerar Skogsstyrelsen en heldag i fält där skogsägare kan få svar på dessa frågor.

Under våren 2015 sätter Skogsstyrelsen röjning i fokus genom information, skogsträffar och röjningsutskick till skogsägare. Sett över hela landet uppgår det omedelbara röjningsbehovet till nästan 1,4 miljoner hektar, vilket motsvarar ungefär sju gånger den yta som årligen avverkas i Sverige.

– Röjningsdagen är en del av kampanjen. Tanken är att vi under dagen ska diskutera röjning och vad som är viktigt att tänka på som skogsägare när man ska forma framtidens skog. Dessutom har vi ett pass om kulturmiljöer och hur man bäst tar hänsyn till dem när man sköter sin skog, säger Maria Johansson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

På eftermiddagen besöks ett nyligen gallrat tallbestånd med kolbottnar och kolarkojegrunder.

Medier är välkomna att delta hela eller delar av dagen.

Tid: söndag 31 maj, kl.9.00–15.00
Plats: Överkalix, Lavasberg
Vägbeskrivning: Från E 10:an strax norr om avfarten till Överkalix ta vänster in efter Västbyggarvägen. Efter cirka 8 km kommer avtagsväg till Lavasbergsvägen. Samling vid vägskälet.

Skogsstyrelsen arrangerar flera röjningsdagar under 2015:

31 maj            Överkalix
5 juni              Boden
28 augusti       Piteå
4 september   Luleå

På Skogsstyrelsens röjningssajt, www.skogsstyrelsen.se/roj, finns samlad information och råd om röjning samt mer information om röjningsdagarna i länet. Via e-tjänsten Mina sidor kan skogsägare ta fram kartor och planeringsunderlag inför en röjning.

Mer information:
Maria Johansson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0926–795 84
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Röjningsdagen är en del av kampanjen. Tanken är att vi under dagen ska diskutera röjning och vad som är viktigt att tänka på som skogsägare när man ska forma framtidens skog. Dessutom har vi ett pass om kulturmiljöer och hur man bäst tar hänsyn till dem när man sköter sin skog.
Maria Johansson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen