Granbarkborren har svärmat i Norr- och Västerbotten

För andra året i rad övervakar Skogsstyrelsen granbarkborrens svärmning i Västerbotten och Norrbotten. Mängden borrar är hittills på en måttlig nivå, så risken för angrepp på stående skog är mycket liten. För att undvika framtida skador måste dock avverkat virke ut ur skogen. 

Genom att kartlägga när granbarkborren svärmar kan Skogsstyrelsen ge skogsägare vägledning om hur många veckor de har på sig att få ut skadat virke ur skogen. Redan i mitten av maj var det så varmt – 18 grader eller mer under minst ett par dygn – att svärmningen startade. Normalt kommer en syskonkullsvärmning 2 till 3 veckor efter huvudsvärmningen så äggläggning lär pågå juni ut.

– Generellt brukar vi säga att det är effektivast att få ut virket från skogen senast sex veckor efter att svärmningen börjat. Det är en viktig åtgärd för att undvika massangrepp, säger Elin Lindström Jönsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens fällor för intensivövervakning av granbarkborre finns nära Bjurholm och Kalix. Fångsten har hittills varit 7000 granbarkborrar per fälla i Bjurholm och 2000 per fälla i Kalix, vilket är måttliga nivåer.

Att svärmningen skett innebär att granvirke som är grövre än 10 cm och som avverkats innan svärmningen kan vara angripet. Det måste därför vara ute ur skogen i god tid innan kläckningen som sker i mitten av eller under andra halvan av juli. Enligt regelverket ska virket ha tagits ut ur skogen senast den 15 juli. För virke som avverkas mellan 15 juni och 15 juli gäller senast den 15 augusti.

Om granbarkborrarna tillåts öka till ett för stort antal kan de på sikt orsaka skador på stående skog och stora virkesvärden kan gå förlorade.

– För att slippa de problem med granbarkborre som man har i Västernorrland sedan flera år är det särskilt viktigt att hålla koll på äldre granbestånd och säkerställa att större mängder färskt granvirke inte blir kvar i skogen eller vid skogsvägarna, säger Claes Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

Resultat från svärmningsövervakningen i Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer om granbarkborren på Skogsstyrelsens webbplats.
 
Mer information:
Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 090-15 83 14
Elin Lindström Jönsson, frågor om fällorna i Bjurholm, 0932-231 77
Per-Arne Malmberg, frågor om fällorna i Kalix, 0923-699 81
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Citat

Generellt brukar vi säga att det är effektivast att få ut virket från skogen senast sex veckor efter att svärmningen börjat. Det är en viktig åtgärd för att undvika massangrepp.
Elin Lindström Jönsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen