Helikopteruppföljning av 200 hyggen i Västernorrland

Den 21 och 22 maj genomför Skogsstyrelsen en koncentrerad insats och kontrollerar cirka 200 hyggen i Ångermanland och Medelpad med hjälp av helikopter. Syftet är att följa upp hur det går med återväxten av skog efter avverkningar.

Enligt Skogsstyrelsens uppföljningar under perioden 2011-2014 är 17 procent av skogsföryngringarna i Västernorrlands län sju år efter avverkning inte godkända. Genom att använda helikopter kan arbetet effektiviseras och genomföras under två dagar.

– Skogsstyrelsen genomför fältbesök varje år när vi kontrollerar om det kommer ny skog efter avverkning. Efter en kontroll skickar vi brev till markägarna med vägledning om lämpliga åtgärder på de hyggen som inte är godkända, säger Niklas Åberg, tillsynsansvarig, Skogsstyrelsen.

Efter avverkning ska skogsägaren se till att det kommer upp ny skog och det kan göras på flera olika sätt; plantering, naturlig föryngring eller sådd. På större hyggen bör det normalt markberedas innan åtgärd. Om markägaren har angett plantering i samband med att avverkningsanmälan lämnades in ska ny skog finnas i tillräckligt antal, jämt fördelat över hygget inom tre år.

Där man i stället valt att föryngra genom att ställa fröträd eller genom sådd av hygget, ska den nya återväxten vara godkänd senast fem år efter avverkning.

Skogsstyrelsen räknar med att hinna flyga över cirka 200 hyggen under de två dagarna. Det som kontrolleras är vilka åtgärder som utförts, om åtgärden är lämplig på marken och om skogsvårdslagens krav på antal plantor per hektar uppfylls. För de hyggen som inte är godkända kommer markägaren att få ett brev med vägledning där det framgår vilka åtgärder som bör vidtas och när de bör vara utförda.

– Vi vill också påminna skogsägarna i framförallt de stormdrabbade områdena om att det är hög tid att planera för ny skog i dessa områden. Det finns många små hyggen efter stormarna där det kan räcka med mindre insatser, men också flera stora. Nästa år följer vi upp områden som drabbades av stormen Ivar och som markägare är det alltid viktigt att ligga steget före, säger Niklas Åberg.

Dagarna för flygning kan komma att ändras med kort varsel om väderförhållandena inte tillåter flygning. Medier intresserade av stillbilder från helikopterflygningen kan kontakta Niklas Åberg.

Mer information:
Niklas Åberg, tillsynsansvarig, Skogsstyrelsen, 06055 31 69
Vanja Strand, distriktschef, Skogsstyrelsen, 066026 65 52
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Vi vill också påminna skogsägarna i framförallt de stormdrabbade områdena om att det är hög tid att planera för ny skog i dessa områden. Det finns många små hyggen efter stormarna där det kan räcka med mindre insatser, men också flera stora. Nästa år följer vi upp områden som drabbades av stormen Ivar och som markägare är det alltid viktigt att ligga steget före.
Niklas Åberg, tillsynsansvarig, Skogssstyrelsen