Inspiration på arbetsmarknadsdag i Luleå

Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen bjuder den 22 oktober in arbetssökande och företag i länet till en arbetsmarknadsdag.

– Syftet är skapa kontaktytor mellan arbetssökande och arbetsgivare samt ge deltagarna i våra arbetsmarknadsprojekt inspiration till personlig utveckling, säger Jim Degerman, projektledare, Skogsstyrelsen.

Under dagen berättar Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen om det gemensamma arbetsmarknadsprojektet, SAFT, och vad som åstadkommits inom ramen för det. Därutöver blir det föreläsningar på temat förändringsprocesser av Karl Petersen, f.d. kommunalråd och Britt-Luise Nyman samt Företagshälsovården.

Deltagande företag får möjlighet att presentera sig själva och sitt rekryteringsbehov och deltagarna i projekten får berätta mer om den kompetens de besitter.

Det finns fortfarande möjlighet för intresserade företag att anmäla sig till dagen. Kontakta i så fall Jim Degerman på Skogsstyrelsen.

Tid: onsdag den 22 oktober, kl. 8.30–16.00
Plats: Kronan Luleå, gamla biografsalongen

Mer information:
Jim Degerman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 092023 82 16
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30
Göran Nilsson, chef Arbetsförmedlingens marknadsområde, Norra Norrland, 010486 74 96, 070543 95 06
Ulf Persson, press- och informationsansvarig Arbetsförmedlingen, Norrbotten, 010488 37 77, 072507 77 48

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar