Koll på svärmande granbarkborrar kan rädda skog

Skogsstyrelsen har inlett den årliga övervakningen av granbarkborrens svärmning runt om i landet. En viktig insats för att motverka omfattande skogsskador.

Genom att kartlägga när granbarkborren svärmar kan Skogsstyrelsen ge skogsägare vägledning om hur många veckor de har på sig att få ut skadat virke ur skogen.

Virket måste transporteras bort från skogen senast 1 juli i södra Sverige och 15 juli i norra Sverige. Då kan massangrepp på skogen förhindras, säger Gunnar Isacsson, insektsexpert, Skogsstyrelsen.

Fällor har placerats ut från Ljungby i söder till Kalix i norr. På Skogsstyrelsens webbplats publiceras varje tisdag uppdaterad information om hur många granbarkborrar som fångats in i de olika områdena samt råd till skogsägare om lämpliga åtgärder med hänsyn till den aktuella fångsten i området.
 
När svärmningen skett kan granvirke som är grövre än 10 cm och som avverkats innan svärmningen vara angripet. Det måste därför vara ute ur skogen i god tid innan den nya generationen granbarkborrar lämnar virket.

– Om granbarkborren får möjlighet att kraftigt föröka sig kan den ge sig på stående friska granar 2015 och framåt, vilket kan medföra att stora virkesvärden kan gå förlorade för skogsägarna. Det är därför mycket viktigt att få ut så mycket som möjligt av granvindfällena ur skogen, säger Gunnar Isacsson.

Fällorna finns i Ljungby, Svenljunga, Aneby, Örebro, Vallentuna, Hedemora, Sundsvall, Bjurholm, Strömsund och Kalix.
Följ övervakningen på
www.skogsstyrelsen.se/svarmningskarta.

Dessutom finns i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län ett tätare nät av övervakningsfällor på 15 platser.
Se alla orter och följ dem på www.skogsstyrelsen.se/svarmningskartaxyz.
 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har barkborrefällor för populationsövervakning där Skogsstyrelsen sköter fångstområdena med fällor i Ljungby, Tingsryd, Arvika, Vansbro, Åtvidaberg och Sundsvall. SLU redovisar resultat från dem senare i höst.

Allmänheten uppmanas att inte röra fällorna eftersom det finns risk att barkborrarna kan krypa ut om inte fångstburken sitter fast ordentligt.

Mer information:
Gunnar Isacsson, insektsexpert, Skogsstyrelsen, 0451–38 31 04
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Virket måste transporteras bort från skogen senast 1 juli i södra Sverige och 15 juli i norra Sverige. Då kan massangrepp på skogen förhindras.
Gunnar Isacsson, insektsexpert, Skogsstyrelsen