Markägare kan föreslå skogar att skydda – och få ersättning

Nu kan markägare över hela landet på ett enkelt sätt föreslå skogsområden att skydda. Det ger markägare större möjligheter att bidra till naturvården.

– Många markägare vill bidra till naturvården och deras kännedom om sina skogar med höga naturvärden är ett värdefullt komplement för att uppnå miljömålet Levande skogar och andra nationella och internationella mål, säger Anna Helena Lindahl, biträdande avdelningschef Naturvårdsverket.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen prioriterar vilka områden som ska skyddas formellt, i form av naturreservat, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Områden med de högsta naturvärdena skyddas i första hand.

Arbetet införs i hela landet

– Vi har testat arbetssättet, det tidigare Kometprogrammet, i liten skala under några år. Utifrån erfarenheterna har vi utvecklat arbetssättet och nu inför vi det i hela Sverige, genom information och samarbeten med markägare och organisationer, säger Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen.

På de ansvariga myndigheternas webbplatser finns ”Steg på vägen” som visar hur markägaren enkelt kan lämna en intresseanmälan och vilka uppgifter en anmälan behöver innehålla. När en markägare har gjort intresseanmälan till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen följer dialog och fältbesök för att avgöra om området kan prioriteras för ett formellt skydd. Om det visar sig vara så, kan området bevaras och markägaren får ersättning.

Läs mer:

Bevara dina höga naturvärden och få ersättning

För ytterligare information, kontakta:

Helena Ringblom, projektledare, Skogsstyrelsen, 018-27 88 28, helena.ringblom@skogsstyrelsen.se

Thomas Pettersson, handläggare Naturvårdsverket, 010-698 16 18, thomas.pettersson@naturvardsverket.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, ulrika.lamberth@skogsstyrelsen.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Många markägare vill bidra till naturvården och deras kännedom om sina skogar med höga naturvärden är ett värdefullt komplement för att uppnå miljömålet Levande skogar och andra nationella och internationella mål.
Anna Helena Lindahl, biträdande avdelningschef Naturvårdsverket
Vi har testat arbetssättet, det tidigare Kometprogrammet, i liten skala under några år. Utifrån erfarenheterna har vi utvecklat arbetssättet och nu inför vi det i hela Sverige, genom information och samarbeten med markägare och organisationer.
Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen