Mest stormskador i Skåne och Kronobergs län

Skåne och Kronobergs län drabbades hårdast av stormen Simone. Även Hallands och Blekinge län fick relativt omfattande skador. Det visar en djupare analys av Skogsstyrelsens och skogsbrukets bedömning av stormens omfattning.

Den samlade bedömningen för hela Götaland om 1,5–2 miljoner skogskubikmeter (m3sk) kvarstår. Den utgår från såväl Skogsstyrelsens som de olika skogliga aktörernas skadeuppskattningar. Uppskattningarna genomförs med delvis olika metoder.

– Skadeuppskattningarna genomförs snabbt och berör ett stort geografiskt område. Det finns därför en osäkerhet i uppgifterna. När man redovisar på länsnivå blir därför siffrorna något lägre, säger Ulf Didrik, regionchef, Skogsstyrelsen.

Länsvisa skadebedömningar efter stormen Simone

Län                                                          Bedömd volym m3sk

Skåne                                                        450.000–550 000

Kronoberg                                                450.000–550 000

Halland                                                     160.000–190 000

Blekinge                                                   150.000–170 000

Kalmar                                                      100.000–120 000

Jönköping                                                    70.000–80 000

Västra Götaland                                                  ca 15 000

Gotland                                                               ca 10 000

Östergötland                                            Obetydliga skador

Stormen Simones fällda volymer är begränsade i jämförelse med stormen Gudrun, år 2005, som fällde 75 miljoner skogskubikmeter.

Mer information om vad stormdrabbade skogsägare bör tänka på finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Ulf Didrik, regionchef Skogsstyrelsen, 08–514 514 64

Lars Ekberg, regionchef Skogsstyrelsen, 0490–25 80 64
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar