Naturturism och skogsbruk – en lyckad kombination

Genom olika former av samarbete kan skogsbruk och turism dra nytta av varandra och utveckla skogens värden. Hur det kan gå till presenteras på en skogsdag i värmlandskogen den 29 april.

Arrangörer av dagen är Glaskogsstiftelsen, Stora Enso samt projektet Skogsriket Värmland.

– Vi vill lyfta fram vilka möjligheter det finns med ett gott samarbete mellan naturturism och skogsbruk. Inte minst genom att visa hur några lokala företag lyckats och hur deras arbete kan inspirera andra, säger Linda Jakobsson, projektledare, Skogsstyrelsen.

Tid och plats:
Onsdagen den 29 april kl. 09:30
Samling vid Glava Glasbruk, Bruksmuséet för gemensam färd ut i skogen.

Hållpunkter:

10:00 Skogsvandring till ett område där extra miljöhänsyn lämnats i samband med avverkning.

13:00 HEGS Snickeri presenterar sin verksamhet och visar exempel på restaureringar.

13:30 Promenad längs Lärande stigen medan erfarenheter från satsningen presenteras.

14:30 Guesthouse Elven berättar om sitt samarbete med Glaskogsstiftelsen.

15:00 Naturturismföretagare Kristina Enroth berättar om sin verksamhet.

Medier är välkomna att delta hela eller delar av dagen. Anmäl er gärna i förväg till Linda Jakobsson, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Linda Jakobsson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0570–475 82
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar