Nu finns det stormar även i Skogsstatistisk årsbok

Idag publiceras Skogsstatistisk årsbok 2014. Nytt för i år är en sammanställning över de senaste 80 årens stormskador på skog i Sverige. Den största stormen är Gudrun år 2005.

Sammanställning av uppgifter om stormskador på skog i Sverige sträcker sig från 1927 till 2013. På grund av den långa tidsperioden är sammanställningen inte heltäckande och bygger till viss del på äldre och uppskattade uppgifter.

Ytterligare en nyhet är att uppgifter från Skogsstyrelsens årliga enkätundersökningar till stor- och småskaligt skogsbruk har sammanställts på ett nytt sätt som visar utvecklingen för olika skogsvårdsåtgärder de senaste 13 åren. Bland annat har arealen utförd röjning ökat med nästan 150 000 hektar mellan år 2000 och år 2013. Det röjdes knappt 400 000 hektar under 2013. Dessutom markbereddes 185 000 hektar och på knappt 24 000 hektar spreds gödsel i skogen. På 176 000 hektar sattes nya plantor.

Aktiviteten i skogen var stor och ökade jämfört med 2012. Totalt utfördes det knappt 30 miljoner arbetstimmar i skogen under 2013. Under den senaste 20-årsperioden har andelen arbetstimmar som utförs av entreprenörer ökat från cirka 17 procent till cirka 50 procent.

– Årsboken ger en heltäckande bild av svenskt skogsbruk och skogsnäring och är därmed ett viktigt verktyg i vårt arbete med att kontinuerligt följa upp utvecklingen i skogen. Samtidigt är den en viktig kunskapskälla för alla med intresse av skog, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Årsboken är den 64:e i ordningen sedan starten på 1940-talet och ingår i serien Sveriges Officiella Statistik. Idag publiceras en pdf-version på Skogsstyrelsens webbplats. En tryckt version kommer i mitten av oktober.

Mer information:
Linn Christiansen, redaktör årsboken, Skogsstyrelsen, 036-35 94 66
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Årsboken ger en heltäckande bild av svenskt skogsbruk och skogsnäring och är därmed ett viktigt verktyg i vårt arbete med att kontinuerligt följa upp utvecklingen i skogen. Samtidigt är den en viktig kunskapskälla för alla med intresse av skog.
Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen