Nu kan alla se avverkningsanmälda skogsområden

Från och med februari kan alla som är intresserade se vilka områden som är anmälda för avverkning. Det är möjligt genom nya kartskikt i Skogsstyrelsens e-tjänster Skogens pärlor och Skogliga grunddata som är öppna för alla.

Kartorna visar områden som avverkningsanmälts under de senaste fem åren samt datum för anmälan. En markägare har fem år på sig att påbörja avverkningen efter att en anmälan gjorts. För att se om avverkningen har genomförts eller inte kan man söka på utförda avverkningar, vilket är information som funnits i karttjänsterna sedan tidigare. Kartorna visar inte ägar- och fastighetsuppgifter.

Bland annat den ideella naturvården har länge efterfrågat tillgång till digital information om avverkningsanmälningar.

– Vi är glada över att äntligen kunna presentera avverkningsanmälningar så att allmänhet och andra kan ta del av dem. Skogen berör och intresserar många och då är det bra om information om vad som händer i skogen finns mer lättillgängligt, säger Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har avvaktat med att publicera informationen eftersom det är många intressen att ta hänsyn till vid en publicering. Synpunkter har inhämtats från Datainspektionen och en noggrann juridisk genomgång har gjorts.

Läs mer om Skogens pärlor på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
Testa att söka i Skogsstyrelsens karttjänster.

Kartan visar avverkningsanmälningar samt utförd avverkning.

Mer information:
Agneta Jonsson, GIS-specialist, Skogsstyrelsen, 0270–42 98 06
Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen, 0270–42 98 24
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi är glada över att äntligen kunna presentera avverkningsanmälningar så att allmänhet och andra kan ta del av dem. Skogen berör och intresserar många och då är det bra om information om vad som händer i skogen finns mer lättillgängligt.
Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen