Nu kan skogsägare sköta skogen digitalt

Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Skåne till åtta träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Inte minst kan nya kartor framtagna utifrån laserskanning ge värdefull kunskap om den egna skogen.

Skoglig grunddata som virkesförråd, trädens diameter och höjd finns nu tillgängligt för de flesta skogsfastigheter i Sverige. På träffarna presenteras hur skogsägare får tillgång till materialet och hur de kan använda det.

– Träffarna vänder sig till skogsägare som både bor och äger skog i Skåne, men också till dem som bor i länet, men vars skog finns på andra ställen i landet. Vi vill visa dem att man med teknikens hjälp i allt större utsträckning kan sköta den egna skogen vid skärmen, säger Fredrik Broberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Under 2015 har Skogsstyrelsen ett särskilt fokus på att visa skogsägare de möjligheter som finns med myndighetens olika e-tjänster. En av dem är Mina sidor, som ger skogsägaren tillgång till skogsdata och möjlighet att utföra olika ärenden, till exempel lämna in en avverkningsanmälan. Skogsstyrelsen erbjuder också rådgivning via Mina sidor.

– Alla skogsägare har idag möjlighet att se sin egen skog via Mina sidor. Där finns kartor framtagna med hjälp av laserskanning samt flyg- och satellitbilder som ger detaljerade uppgifter om den egna skogen. Ett exempel är markfuktighetskator som ger vägledning om var man ska undvika att köra med tunga maskiner vid en avverkning och på så sätt undvika att körskador uppstår, säger Fredrik Broberg.

Medier intresserade av att veta mer är välkomna till träffarna. Anmäl er gärna i förväg till Fredrik Broberg, Skogsstyrelsen.

Tid och plats:

22 april 18:30                        Naturbruksgymnasiets aula, Marklundavägen 9, Osby

23 april 18:30                        Skogsstyrelsens kontor, Vallgatan 13, Hässleholm

28 april 18:30                        Segragymnasiets aula, Gamla vägen 33 Östra Ljungby

29 april 18:30                        Bäckaskogs slott, Barumsvägen 255, Bäckaskog

4 maj 18:30                           Skogsstyrelsens kontor, Bangårdsgatan 6, Höör

5 maj 15:00                           Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19, Malmö

7 maj 15:00                           Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund

11 maj 18:30                         Bjärsjölagård slott, Djupadalsvägen 9, Sjöbo
 
Läs mer om Skogsstyrelsens e-tjänster.

Anmälan till träffarna görs på www.skogsstyrelsen.se/kurser.

Mer information:
Fredrik Broberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0413–294 57
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Alla skogsägare har idag möjlighet att se sin egen skog via Mina sidor. Där finns kartor framtagna med hjälp av laserskanning samt flyg- och satellitbilder som ger detaljerade uppgifter om den egna skogen. Ett exempel är markfuktighetskator som ger vägledning om var man ska undvika att köra med tunga maskiner vid en avverkning och på så sätt undvika att körskador uppstår.
Fredrik Broberg, skogsskonsulent, Skogstyrelsen